Home > Diensten
Terug

Kwetsbaarheid

Datum & tijd:Zondag 18 februari, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren
Opslaan op uw computer

Beschrijving

Op deze eerste zondag in de 40 dagentijd luisteren we naar een kleine gelijkenis die Jezus vertelde, over een man die een schat in een akker vond, en uit grote vreugde alles verkocht om die akker te kunnen kopen. Je zou kunnen zeggen: een toevallige ontdekking, die je niet  dagelijks doet. Net zoals het zaad vaak verloren gaat en soms opeens uitkomt. Dat is het kwetsbare van het werk van God. God dwingt, forceert en manipuleert niet, maar werkt door mensen heen in al hun verscheidenheid en kwetsbaarheid.  Wat heerlijk als er mensen zijn, die zo geraakt zijn door de liefde van God, dat ze alles ervoor over hebben om anderen die liefde te laten ervaren. Dat kun je niet afdwingen, niet bij jezelf en niet bij anderen. Hoe 'echter' wij in het leven staan, hoe meer kans we lopen op een dergelijke ervaring.

Liederen 
Gezang 173
Psalm 118: 6 en 7 (Nieuwe psalmberijming)
Opwekking 727 Ik val niet uit zijn hand
Opwekking 328Heer, ontferm U over ons
Kinderopwekking 169 Vader in de hemel
Psalm 73: 7 (Nieuwe Psalmberijming)
Hemelhoog 386
Gezang 285: 3 en 4

Schriftlezing 
Psalm 126 (NBV)
Matteus 13: 44-46 (NBV)

Thema 
Wat hebben wij over voor het Koninkrijk van God?

Collecte: Schuldhulpmaatje

Wist u dat 25% van de Zwolse huishoudens risico loopt op problematische schulden of deze al heeft?
SchuldHulpMaatje kan helpen! Goed opgeleide vrijwilligers helpen om overzicht te brengen in inkomsten, uitgaven en eventueel onbetaalde rekeningen en helpen bij het maken van een plan voor een oplossing.
Met uw steun draagt u bij aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek bij Zwollenaren. Dank u wel!

Dit filmpje vertelt een persoonlijk verhaal van wat een Schuldhulpmaatje voor iemand kan betekenen. De moeite waard om te bekijken. https://youtu.be/vMK77Z29jO0