Home > Diensten
Terug

Opstaan

Datum & tijd:Zondag 22 april, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Naluisteren:Naluisteren
Opslaan op uw computer

Beschrijving

Liederen 
Gezang 428: 1, 3
Psalm 149: 1, 2
Opwekking 125 Heer, ik kom tot U
Kinderopwekking 186 Prijs de Heer met mij!
In Jezus’ naam (Sela)
Zingende Gezegend 169: 1, 2, 3
Opwekking 461 mijn Jezus mijn Redder

Schriftlezing 
Johannes 20:19-31

Thema 
Ongelovige Thomas

Collecte: Stichting Ora

Collecte: Brood voor kinderen in Noord-Korea
Noord-Korea is zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Miljoenen mensen lijden daar dagelijks honger. Ondervoeding en eenzijdige voeding leiden tot gezondheidsproblemen. Stichting ORA ondersteunt zes bakkerijen in Noord-Korea. Deze bakken zes dagen per week gratis broodjes voor schoolkinderen en voor kinderen in gezinnen en weeshuizen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop van grondstoffen voor het bakken van de broden. Zo krijgen hongerige kinderen in ieder geval één maaltijd per dag.
IBAN: ING NL55INGB 0002331201