Home > Diensten
Terug

bemoediging uit de gevangenis

Datum & tijd:Zondag 20 mei, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Pinksteren
Schriftlezing:filip

Beschrijving

Bij het werk van de Heilige Geest denken veel mensen aan kracht, en het NT spreekt inderdaad over 'de kracht van de Geest'. Toch heeft Paulus het in hét hoofdstuk uit de brief ad Romeinen over de Geest juist over zwakke zaken. Ipv. dat de Geest juicht en jubelt zegt Paulus dat hij 'zucht' met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Paulus somt in dit 'Geesthoofdstuk' heel wat meer zwakheden op. Hoe wil dit ons bemoedigen?

Collecte: Pinksteractie OMF Thailand

Zending in Isaan, NO-Thailand

Op zondag, 20 mei gaan we weer collecteren voor het zendingswerk in de Isaan, het noord-oosten van Thailand. Dit is een samenwerking tussen CGK Deputaten Buitenlandse Zending en OMF (Overseas Mission Fellowship). In de Isaan met 22 miljoen inwoners zijn nog 130 districten met gemiddeld 50.000 inwoners waar nog geen kerk is. Daarop richt het zendingswerk van OMF zich in het byzonder. We laten de liefde van God zien in onze naaste omgeving, maar ook gemeen¬schap-pelijk door de zending te steunen. Sinds januari’16 is de familie den Hertog werkzaam in de Isaan. En in de 2-de helft van dit jaar hopen Ab en Clarine Mol met 3 kinderen het team te komen versterken.

Van harte aanbevolen.