Home > Diensten
Terug

Wat een boek

Datum & tijd:Zondag 20 mei, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:A.C. Velema (Anne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst, Pinksteren

Beschrijving

Tussen Pasen en Hemelvaart zitten veertig dagen. Tussen Hemelvaart en Pinksteren tien dagen. Niks nieuws. Tussen Jezus’ offer voor ons en de werking van Zijn Geest lijken soms ook dagen of wel maanden te zitten.

Toch is er een plek in de Bijbel waar Hemelvaart en Pinksteren op dezelfde dag lijken plaats te vinden. En dat is goed nieuws!

 

Collecte: Pinksteractie OMF Thailand

Zending in Isaan, NO-Thailand

Op zondag, 20 mei gaan we weer collecteren voor het zendingswerk in de Isaan, het noord-oosten van Thailand. Dit is een samenwerking tussen CGK Deputaten Buitenlandse Zending en OMF (Overseas Mission Fellowship). In de Isaan met 22 miljoen inwoners zijn nog 130 districten met gemiddeld 50.000 inwoners waar nog geen kerk is. Daarop richt het zendingswerk van OMF zich in het byzonder. We laten de liefde van God zien in onze naaste omgeving, maar ook gemeen¬schap-pelijk door de zending te steunen. Sinds januari’16 is de familie den Hertog werkzaam in de Isaan. En in de 2-de helft van dit jaar hopen Ab en Clarine Mol met 3 kinderen het team te komen versterken.

Van harte aanbevolen.