Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 mei, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst, Pinksteren

Beschrijving

Geen gebod is zo misbruikt als het 5e: Eer uw vader en uw moeder. Zelfs incest is goedgepraat met 'behulp' van dit gebod. Een hulpverlener zei ooit: waarom staat er geen gebod in de Bijbel dat ouders héél goed voor hun kinderen moeten zorgen- loyaal zijn aan hun ouders doen kinderen toch wel. Het probleem is meestal dat ze dat teveel doen.  

In dit perspectief gaan we in deze opbouwdienst na denken over leven 'in de Geest van hen die ons voorgingen' -in hoeverre 'overlapt' dit het leven in de Geest van Jezus, waar we op dit Pinksterfeest aan denken?

Collecte: Pinksteractie OMF Thailand

Zending in Isaan, NO-Thailand

Op zondag, 20 mei gaan we weer collecteren voor het zendingswerk in de Isaan, het noord-oosten van Thailand. Dit is een samenwerking tussen CGK Deputaten Buitenlandse Zending en OMF (Overseas Mission Fellowship). In de Isaan met 22 miljoen inwoners zijn nog 130 districten met gemiddeld 50.000 inwoners waar nog geen kerk is. Daarop richt het zendingswerk van OMF zich in het byzonder. We laten de liefde van God zien in onze naaste omgeving, maar ook gemeen¬schap-pelijk door de zending te steunen. Sinds januari’16 is de familie den Hertog werkzaam in de Isaan. En in de 2-de helft van dit jaar hopen Ab en Clarine Mol met 3 kinderen het team te komen versterken.

Van harte aanbevolen.