Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 18 november, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Bijzonderheid:Doopdienst
Naluisteren:Naluisteren

Collecte: Het Christelijk Noodhulpcluster

Zondag 18 november organiseert Hart voor de Wereld een collecte voor 'het Christelijk Noodhulpcluster'. Het cluster bestaat uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA.

In verschillende gebieden in Afrika en Jemen dreigt op dit moment een hongersnood als gevolg van extreme droogte en aanhoudende conflicten. Als er niet snel hulp komt dreigen miljoenen mensen hier slachtoffer van te worden, waarschuwt de VN. Oogsten zijn mislukt en veel waterbronnen staan droog. Maar ook de aanhoudende conflicten spelen een rol. Met name voor kleine kinderen is zo’n situatie levensgevaarlijk. Het is echt van levensbelang dat er nu hulp komt.” Samen met het Christelijk Noodhulpcluster komt ZOA daarom in actie. Met de steun wordt hulp geboden die het meest nodig is, zoals voedsel en schoon drinkwater.

Bankgegevens
GIRO 550 | IBAN: NL46INGB0000000550 t.n.v. ZOA Apeldoorn
Bank 38.75.12.012 | IBAN: NL02RABO0387512012 t.n.v. ZOA Apeldoorn
o.v.v. 'Hulp in Jemen'