Home > Diensten > Kunst in de kerk

KUNST IN DE KERK

van de kunstcommissie

Verrijzeniskerk kerkzaal: Harbert Booij

Harbert Booij is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij woont in Amersfoort. Is geboren in 1952 in Hoogeveen. Als theoloog werkt hij aan Hogeschool Windesheim aan de opleiding Theologie & Levensbeschouwing. Daar heeft hij veel lesgegeven over de relatie tussen kunst en geloof en kunst en kerk. Daarnaast heeft hij ook veel cursussen gegeven aan predikanten over dit onderwerp. Als kunstenaar maakt hij vrij veel werk dat bedoeld is of geschikt is voor de kerkelijke omgeving, soms echt in het kerkgebouw soms ook als illustratie in tijdschriften. Naast dat kerkelijke werk maakt hij ook vrij werk. Op zijn website is daar een deel van te zien. www.harbert-booij.nl

 

In de Verrijzeniskerk worden zeven tamelijk grote pasteltekeningen en één schilderij getoond met voorstellingen die allemaal gebaseerd zijn op bijbelse verhalen: Christus en de overspelige vrouw, Jakobs droom, Hooglied, Christus in de tuin van Gethsemane, de drie mannen in het vuur, Elia na de storm, Elia en de raven en Vluchtenden (n.a.v. Zacharia 14).

Harbert Booij zoekt naar een zo pregnant mogelijke voorstelling van deze verhalen, zodat die als een beeld kunnen werken waar de hedendaagse mens of gelovige zich mee kan identificeren.

 

Het kan dan gaan om de ervaring dat:

- het hogere dat jou ten deel valt ‘als in de slaap’,

- de ervaring dat God (als een engel) jou beschermt als je pal blijft staan voor je geloof,

- het gevoel een vluchteling te zijn en ook het meeleven met mensen die dat daadwerkelijk zijn, beroofd van de normale rechten die een mens heeft op levensruimte;

- de vraag hoe je je verhoudt tot Christus en hoe hij zich verhoudt tot jou.

 

Wie zich voor deze tekeningen openstelt, wordt uitgenodigd als het ware zelf te formuleren waar het betreffende bijbelverhaal in combinatie met de tekening ten diepste over gaat. Dat is niet volstrekt persoonlijk, maar het is wel zo dat iedereen voor zichzelf daarin eigen interpretaties zoekt en zich zo verbindt met de bijbelse traditie. De tekeningen vallen op door krachtig gebruik van kleur en door directheid van beeld.

 

Op 29 november zal Harbert Booij tijdens de laatste van de drie ‘De kunstenaar aan het woord avonden’ in de Noorderkerk vertellen over zijn werk en ingaan op kunst en geloof.

 

Verrijzeniskerk entreehal: Rob den Boer

Na zijn studie Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bouwde Rob den Boer (Utrecht, 1968) een veelzijdig oeuvre op als beeldend kunstenaar. Hij maakte vele series etsen en houtskooltekeningen, later ook oliepasteltekeningen in kleur. Rob den Boer is belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

 

 

 

De omweg, serie oliepasteltekeningen van Rob den Boer

Ds. Jos Douma (Ger. Kerk vrijgemaakt, Zwolle) zegt in een van zijn preken het volgende

(citaat): “De weg via Emmaüs was een omweg. Maar het leert ons wel dit: dat het ontvangen van Christus als de Levende niets vanzelfsprekends is. Er is tijd voor nodig om de ontdekking van je leven te doen: Christus is de Levende en ik mag leven in gemeenschap met deze Christus.” (http://www.josdouma.nl/index.html?/christuscentraal/luk24.html)

 

De omweg als route naar inzicht; zo gaan wij als pelgrims op weg naar een leven vanuit de Genade Gods, in Jezus Christus. Zelfs als je met het Christelijk geloof bent opgegroeid, is het een lange weg om de kracht van dit grote geschenk van God ten volle te begrijpen en te waarderen. Geloof vergt  opbouw, thuis en op school, maar ook binnen de kerkelijke gemeente en door zelf in de Bijbel te lezen. Je hebt anderen hierbij nodig, in wie je een beeld van Christus kunt herkennen.

Een ander voorbeeld van een omweg in de Bijbel is die van het volk Israël, dat door God werd weggeleid uit Egypte. Veertig jaar trokken de Israëlieten door woestijn, op weg naar het beloofde land, de facto een voetreis van ongeveer anderhalve week. Voorafgaand hieraan sloeg de Here de Egyptenaren met vreselijke plagen, zodat ook de Israëlieten ontzag kregen voor God's almacht.

Gods nabijheid is onvoorwaardelijk. Hij wil gekend worden en klopt voortdurend op de deur van ons hart. Soms laat Hij zich ook echt 'zien', als we in moeilijke momenten Zijn tegenwoordigheid daadwerkelijk ervaren; al komt het besef hiervan meestal pas achteraf. Zo laat ook Jezus, de Zoon, zich kennen, die met ons mee op weg gaat en onze last in het leven wil helpen dragen. Dan kunnen wij anderen hierover vertellen, net als de Emmaüsgangers, die meteen terugkeerden naar hun broeders in Jeruzalem om van de wederopstanding van Christus te getuigen. 

 

Over het werk

Tekening 1: De Emmaüsgangers hebben de stad met het lege graf van Jezus achter zich gelaten, op weg naar hun dorp. Onderweg ontmoeten zij een vreemdeling die met hen meeloopt. Zij herkennen Jezus niet, die hen uitleg geeft over het Genade-offer dat Hij zojuist heeft volbracht.

Tekening 2: In huis bij de Emmaüsgangers breekt Jezus het brood en zij herkennen hem. Nu begrijpen de Emmaüsgangers waarom onderweg hun harten al brandden, toen Hij hen de Schriften uitlegde. Dit is de wederopgestane HEER !

Tekening 3: De Emmaüsgangers waren als het ware 'geblinddoekt', zodat zij Jezus niet herkenden. Het breken van het brood door Zijn handen deed hen pas beseffen met wie zij onderweg waren.

Tekening 4: Jezus' zegenende handen over het brood, het breken markeert het moment dat de Emmaüsgangers Hem herkennen en besef krijgen van het wonder van de Genade Gods.

Tekening 5: Het lege graf van Jezus is het vertrekpunt voor onze pelgrimage naar het Genadebrood Gods, de wederopstanding van Jezus, het Lichaam des Heren. Zijn kostbaar bloed werd vergoten, zodat wij met Hem op weg kunnen gaan naar de verlossing door God's Genade.

Tekening 6, 7 en 8: In deze drie tekeningen wordt ingezoomd op het moment van herkenning bij de Emmaüsgangers thuis, als Jezus het brood breekt en de Emmaüsgangers begrijpen waarom onderweg hun harten al brandden, toen Hij met hen opliep.

 

Meer informatie: www.robdenboer.nl

Kerkzaal Zuiderhof: Jan Pieter Gootjes

Jan Pieter Gootjes (1950) is beeldend kunstenaar en werkt en woont in Zwolle. Elk jaar maakt hij een serie schilderijen rond een thema.
In de Zuiderhof zijn enkele werken te zien rond de thema’s ‘Jakobsladder’; Psalm 8, en Light.
 

Psalm 8
Geïnspireerd door de tekst van psalm 8 heeft Jan Pieter Gootjes een serie aquarellen gemaakt. Twee van deze aquarellen zijn momenteel te zijn in de Verrijzeniskerk.

Jakobsladder
Bij het maken van het beeld Jakobsladder heeft de kunstenaar Jan Pieter Gootjes zich laten inspireren door het bijbelverhaal over Jakobs droom bij Bethel. Het is te lezen in Genesis 28:10-22. Jakob heeft zijn vader bedrogen en zijn broer bestolen. Nu is hij op de vlucht. Hij gaat slapen en legt zijn hoofd op een steen.
Jakob droomt van een ladder. De ladder staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Het Hebreeuwse woord is soellam: verheffen, omhoog brengen.
Het thema Jakobsladder speelt nu een aantal jaar een rol in het werk van Jan Pieter Gootjes.
Het zegt iets over zijn verlangen naar verbinding.
 

Light
De werken Light zijn geïnspireerd op de tekst uit Lucas 11:34:
Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis.
Het is een tekst die de kunstenaar bezig houdt. Wanneer zijn gedachten blijven rondgaan gebruikt Jan Pieter Gootjes vaak muziek om rustig de worden. De kunstwerken met het thema Light heeft hij gemaakt al luisterend naar de muziek van Philip Glass., Voornamelijk het nummer ‘Light’ raakt hem.

Voor meer thema’s en informatie, zie www.janpietergootjes.nl.
 

Op 8 november zal Jan Pieter Gootjes tijdens de tweede van de drie ‘De kunstenaar aan het woord avonden’ in de Noorderkerk vertellen over zijn werk en ingaan op kunst en geloof.

Noorderkerk kerkzaal: Davitha van de Kuilen

Davitha van de Kuilen (1987)  is een jonge Veluwse kunstenares en is al heel wat jaren werkzaam als autonoom kunstenaar. Ze heeft een grote liefde voor hoogdruk, maar ook schilderen doet ze graag. Haar werk is herkenbaar in de veelal heldere lijnen en contrast in kleur en vlak.In de Zuiderhof zijn diverse werken van haar te zien, waaronder een aantal rondom het thema ‘To End All Wars’.
 

‘To End All Wars’
Het thema ‘To End All Wars’ houdt Davitha al vanaf 2013 bezig. Met dat thema verbeeldt Davitha veelal zowel de gebrokenheid van het leven als een perspectief. De titel gaat over (figuurlijke) oorlog en het verlangen naar het einde van de strijd. Davitha: “Ik probeer diep weggestopte worstelingen en verlangens van mezelf en van anderen te reflecteren. De figuren zijn met veel lijnen bewerkt en transparant gemaakt, inclusief littekens.” Een centrale compositie met een mensfiguur op de rug gezien, komt met regelmaat terug in deze serie. Je kunt die figuur zien als Christus, maar ik gebruik hem ook als anoniem reflectiemodel. Daarom zie je die figuur op de rug, zonder gezicht, als beelddrager van de perfecte mens, de Christus."
 

Voor meer info of prijzen van de werken kunt u contact opnemen met Daviatha van de Kuilen.

(06-30917983 I info@davitha.nl I www.davitha.nl)

Op 4 oktober zal Davitha van de Kuilen tijdens de eerste van de drie ‘De kunstenaar aan het woord avonden’ in de Noorderkerk vertellen over zijn werk en ingaan op kunst en geloof.

Gemeentezaal Noorderkerk: Fototentoonstelling ‘TWAALF’


Ben je niet zo’n lezer? Raken beelden je eerder dan tekst? Je bent zeker niet de enige.
 

Dat was een aantal jaren geleden voor Norbert Bosman en Martine van Dalen (zoals de meeste CGK’ers haar waarschijnlijk nog kennen) de reden om de boodschap van de Bijbel in beeld te vatten. Het resultaat was een boekje met twaalf opeenvolgende foto’s, in combinatie met de twaalf Bijbelteksten die de inspiratie vormden. Het boekje is in een oplage van 1000 stuks geproduceerd en het heeft diverse mensen geholpen om met anderen in gesprek te gaan over wat zij eigenlijk geloven.
Op elke foto verbeeldt Martine de rol van ‘mens’. Te beginnen bij de mens die de Geest van God ingeblazen krijgt, via de mens die een onoverbrugbare kloof met God ervaart tot en met herstel en opnieuw ‘inblazen’ van de Geest.
 

Momenteel zijn de foto’s te zien in de gemeentezaal van de Noorderkerk, uiteraard met de bijbehorende teksten erbij. Bekijk de foto’s en lees de teksten in de juiste volgorde. Laat tot je doordringen welk verhaal ze vertellen. En praat er vooral met elkaar over! Voor je het weet wil je die 1700 pagina’s van de Bijbel ook lezen.
 

Voor meer info over de tentoonstelling kunt u contact opnemen met Norbert Bosman: info@nobofoto.nl of 06-33529150Voor nadere informatie, reacties op de werken of wanneer u zelf wilt exposeren kunt u contact opnemen met de kunstcommissie via kunstcommissie@cgkzwolle.nl