Home > Diensten > Kunst in de kerk

KUNST IN DE KERK

van de kunstcommissie

Noorderkerk: Jan Pieter Gootjes

In de kerkzaal van de Noorderkerk hangt momenteel een expositie van Jan Pieter Gootjes, welke (deels) ook al eerder in de Verrijzeniskerk en de Zuiderhof te zien was.

Jan Pieter Gootjes (1950) is beeldend kunstenaar en werkt en woont in Zwolle. Elk jaar maakt hij een serie schilderijen rond een thema.

In de Noorderkerk zijn twee werken te zien met het thema Light. Deze werken zijn geïnspireerd op de tekst uit Lucas 11:34: Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis.

Daarnaast hangt er een Jakobsladder in de kerkzaal. De ladder staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Het Hebreeuwse woord is soellam: verheffen, omhoog brengen. Het thema Jakobsladder speelt nu een aantal jaar een rol in het werk van Jan Pieter Gootjes. Het zegt iets over zijn verlangen naar verbinding.

Voor meer thema’s en informatie, zie www.janpietergootjes.nl.

 

 

 

Noorderkerk: Hanneke Raidt

De Britse singer-songwriter Rag’n’Bone Man bracht in 2016 de hitsingel “Human” uit. Hierin verwoordt hij dat men niet moet verwachten dat hij overal doorheen kan zien. Dat hij “alleen maar” een mens is en ook fouten maakt.

Een mens maakt fouten. Soms op een soort verstandelijke manier, maar vaak reageert een mens vanuit zijn emoties.

God heeft de mens deze emoties gegeven. God heeft ze gemaakt zodat we ons kunnen uiten onder alle omstandigheden en in de verschillende situaties van ons leven. Emoties mogen er zijn, je hoeft ze niet te negeren of te onderdrukken. Het is juist goed om er serieus naar te kijken, maar wat je ermee doet, is wel jouw eigen verantwoordelijkheid.

De tekeningen die Hanneke exposeert zijn een selectie van haar emotie-tekeningen. Dus een greep uit haar leven, maar wat ook heel goed het leven van iemand anders kan zijn. Een leven als christen, soms heel dichtbij God, soms weer wat verder van Hem af.

Het doel van het exposeren van deze tekeningen is om jou te motiveren naar jouw eigen emoties te leren kijken.

Probeer je eigen interpretatie er aan te geven. Sta jezelf toe en geef jezelf de tijd dieper na te denken over wat je ziet.

See what’s behind.

 

hanneke.raidt@gmail.com

 

 

Verrijzeniskerk: Davitha van de Kuilen

In de kerkzaal van de Verrijzeniskerk hangt momenteel werk van Davitha van der Kuilen, geïnspireerd op de 40-dagen tijd. Davitha van de Kuilen (1987)  is een jonge Veluwse kunstenares en is al heel wat jaren werkzaam als auto-noom kunstenaar. Ze heeft een grote liefde voor hoogdruk, maar ook schilderen doet ze graag. Haar werk is herkenbaar in de veelal heldere lijnen en contrast in kleur en vlak.

Van 1 maart tot 28 april 2017, Aswoensdag tot Stille Zaterdag, maakte kunstenares Davitha elke dag een kunstwerk, als haar eigen zoektocht om bewust naar Pasen toe te leven, gebaseerd op het Evangelie van Johannes en het boek Beelden van Jezus van Anselm Grün. Deze werken zijn momenteel te zien in de Verrijzeniskerk.

Davitha heeft ook een 40 dagen kunstretraite geschreven, die nog te volgen is. (www.onlinekunstretraite.nl) Iedere dag staat een ander beeld van Jezus centraal zoals Jezus, het Levende Water en Jezus, het Brood, maar ook minder gangbare thema’s zoals Jezus, de Bourgondiër of Jezus, de Gezinstherapeut. Elk deel laat de deelnemer stilstaan bij vragen als: wat is mijn beeld van Jezus als het gaat om dit aspect en wat doet dat met mij?

Voor meer info of prijzen van de werken kunt u contact opnemen met Daviatha van de Kuilen.

(06-30917983 I info@davitha.nl I www.davitha.nl)

 

Verrijzeniskerk: Hester Schaapman

In de entreehal van de Verrijzeniskerk hangt werk van Hester Schaapman. Hester is ooit als activiteitenbegeleidster begonnen en heeft tevens kunstgeschiedenis gestudeerd. In de loop der jaren heeft ze verschillende schildercursussen gevolgd en zich als autodidact ontwikkelt tot textielkunstenaar. In de Verrijzeniskerk hangen 12 doeken verwijzend naar de 12 stammen van Israel.

 

https://hesterschaapman.exto.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuiderhof: Harbert Booij

Harbert Booij is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij woont in Amersfoort. Is geboren in 1952 in Hoogeveen. Als theoloog werkt hij aan Hogeschool Windesheim aan de opleiding Theologie & Levensbeschouwing. Daar heeft hij veel lesgegeven over de relatie tussen kunst en geloof en kunst en kerk. Daarnaast heeft hij ook veel cursussen gegeven aan predikanten over dit onderwerp. Als kunstenaar maakt hij vrij veel werk dat bedoeld is of geschikt is voor de kerkelijke omgeving, soms echt in het kerkgebouw soms ook als illustratie in tijdschriften. Naast dat kerkelijke werk maakt hij ook vrij werk.

In de Zuiderhof zullen een aantal tamelijk grote pasteltekeningen getoond worden met voorstellingen die allemaal gebaseerd zijn op bijbelse verhalen.. Wie zich voor deze tekeningen openstelt, wordt uitgenodigd als het ware zelf te formuleren waar het betreffende bijbelverhaal in combinatie met de tekening ten diepste over gaat. Dat is niet volstrekt persoonlijk, maar het is wel zo dat iedereen voor zichzelf daarin eigen interpretaties zoekt en zich zo verbindt met de bijbelse traditie. De tekeningen vallen op door krachtig gebruik van kleur en door directheid van beeld.

 

www.harbert-booij.nl

 

 

 


Voor nadere informatie, reacties op de werken of wanneer u zelf wilt exposeren kunt u contact opnemen met de kunstcommissie via kunstcommissie@cgkzwolle.nl