Home > 40dagenvieren

OP WEG NAAR PASEN

Samen de 40-dagen tijd ‘VIEREN’
 

Dit jaar willen we dat gezamenlijk optrekken uitbouwen en u en jou uitnodigen om daar aan mee te doen. In deze 40 dagen tijd werken we, in bezinning, toe naar de allerlaatste viering van Jezus met zijn vrienden op aarde: de maaltijd.

Hoe gaan we dat doen?

De werkgroep ‘40 dagen tijd’

Voor vragen en opmerkingen, mail: 40dagenvieren@cgkzwolle.nl

Syta Bosma (Kringen), Jaco Breet (cluster Leren/stille week), Jort Diekerhof (cluster Leren), Eline de Graaf (cluster Leren), Bart Kragt (cluster Vieren), Wytze Plantinga (voorganger), Harriët Tamminga (Kerk & Israel) en Wilma Troost (Kinderen en Jongeren)