Home > Betrokken raken > Connect

Waarom Connect?

Connect heeft als doel om een stuk ontmoeting en verdieping te faciliteren voor jongvolwassenen (tussen de 18  en ong. 30 jaar) die hiernaar op zoek zijn. Door het faciliteren van de ontmoeting onderling groeit de verbondenheid met elkaar, en daardoor met de CGK.  De insteek met Connectgroepen is dat de groepen op den duur qua indeling rouleren, waardoor er ontmoeting blijft plaatsvinden.  Daarnaast is Connect een manier voor de kerk om in contact te komen met de toekomstige leiders van de kerk en om inzicht te krijgen in de talenten en betrokkenheid van jongvolwassenen bij de CGK.

Wat is Connect?

Connect is een ontmoetings- én bijbelstudiegroep, waar groepen van 6 – 15 personen periodiek (vaak tweewekelijks) bij elkaar komen. Het wordt aangemoedigd om de Connect avonden te starten met een maaltijd, maar er zijn ook groepen die na de maaltijd gezamenlijk starten. Deze Connectgroepen  worden aangestuurd door 1 of 2 Connectleiders, die een vooral praktische rol vervullen voor de groepen. Bijbelstudies worden door groepen zelf uitgezocht (er is wel algemeen materiaal beschikbaar) en deze studies worden bij voorkeur door iedereen in de groep een keer geleid op een avond. Uitgangspunt bij Connect is wel altijd dat dit je moet liggen (J). Idee erbij is dat de Bijbelstudies dus niet enkel door de Connectleider(s) worden voorbereid, maar dat iedereen in de groep zijn/haar steentje bijdraagt aan de avonden van Connect.

Voor wie is Connect?

Connect richt zich op jongvolwassenen binnen de CGK Zwolle (18-30 jaar oud), die veelal net op zich zelf gaan wonen, getrouwd zijn of net in Zwolle komen wonen en daardoor de wens hebben voor ontmoeting met leeftijdsgenoten, in combinatie met een Bijbelstudie.

Praktisch

Connectbrede activiteiten

Er zijn twee verschillende Connectbrede activiteiten. Enerzijds zijn er de Connectleiders ontmoetingen en anderzijds  de Connectborrels / activiteiten.

Alle Connectleiders komen eenmaal in de zes weken bij elkaar o.l.v. Thijs Warnaar en/of ds Wytze Plantinga voor  intervisie en toerusting in leiderschap. Casussen van avonden kunnen hierbij worden besproken om met elkaar te delen hoe het gaat en anderzijds vindt er toerusting plaats waarbij de focus ligt op leiderschap.

Connectbreed worden er twee keer per jaar, in februari en september, borrels georganiseerd die een open karakter kennen. Beide borrels zijn bedoeld voor ontmoeting tussen de Connect-groepen en evt. geïnteresseerden om mee te draaien in een Connectgroep, waarbij met name de borrel in september een focus heeft op nieuwe leden.

Naast deze borrels worden er ook andere activiteiten georganiseerd zoals een afsluitende zomer BBQ met alle Connectleden.

In- en uitstroom in Connectgroepen

Connectgroepen starten jaarlijks in september en daarnaast is er in februari een moment voor zij-instroom, oftewel aansluiting bij een bestaande groep. Nieuwe groepen kunnen het hele jaar door starten. Aan het eind van een seizoen, rond juni, wordt aan groepen gevraagd of ze in dezelfde samenstelling door willen gaan of willen veranderen van groep. De intentie van Connect is dat een kring in ieder geval voor een jaar samenkomt. Dit voor de vertrouwensband en veiligheid in de groepen. Langer mag zeker ook en tegelijkertijd zien we ook de voordelen van wisselen in. Namelijk, weer in contact komen met andere leden van de gemeente, groeien door een andere rol in de groep en andere blikken op de Bijbel. Ook willen we een natuurlijk uitstroommoment creëren door het jaarlijkse wisselmoment.

Connect versus geografische kring

Elk gemeentelid van de CGK Zwolle wordt automatisch ingedeeld in een geografische kring. Connect wil aanvullend zijn op deze kringen en niet vervangend. Het is voor de gemeente belangrijk dat alle leden ingedeeld zijn in een kring in de directe omgeving waar jong én oud samen naar elkaar omzien -> de geografische kring. We dagen Connect-leden daarom uit om ook betrokken te zijn op hun geografische kring.

Aanvullend daarop kan het goed zijn om mee te draaien in een groep of kring die meer interesse of leeftijdgericht is, zoals bijvoorbeeld de Connectgroepen.

Meer info en aanmelden: connect@cgkzwolle.nl