Home > Betrokken raken > Kerk op de knieën

Kerk op de knieen

In onze gemeente gebeuren mooie dingen. Afgelopen jaren is er organisatorisch veel werk verzet en ook veel veranderd. Tevens hebben we een scala aan missionaire activiteiten. Denk maar aan de Alphacursus, Mariage course, ontmoetingsgroepen, ontmoetings-diensten en de uitgezonden. Daarnaast proberen we het jongerenwerk op een eigentijdse aansprekende manier op de kaart te zetten. Zo maar een greep uit de activiteiten binnen onze gemeente. We verlangen ernaar kerk te zijn in de stad Zwolle, zowel voor onze eigen leden als voor mensen buiten onze gemeente. Daar werken we hard aan.

Bij al het werken is er een activiteit die van vitaal belang is in de christengemeente: bidden.


In de Bijbel krijgen we op tal van plekken mee dat gebed de basis is voor al onze activiteiten. Als we kijken naar het functioneren van de eerste christengemeente in Handelingen zien we dat het  meest opvallendste kenmerken haar afhankelijkheid van gebed is. In de bijbel zien we groepen en individuen steeds weer in gebed gaan onder heel verschillende omstandigheden, het is een onderdeel van hun manier van leven. Gebed is de centrale activiteit. Bidden blijkt effectief, elke keer op nieuw.

Er wordt veel gebeden voor het werk in onze gemeente. Zowel individueel als op bijbelstudiegroepen, gebedskringen en tijdens vergaderingen. Naast deze activiteiten is een aantal jaren geleden een nieuw initiatief van start gegaan. Eén keer in de twee weken wordt er op vrijdagmorgen een gebedsbijeenkomst gehouden in de Zuiderhof. In deze bijeenkomsten zoeken we gezamenlijk de tegenwoordigheid van God. We doen dit door het zingen van liederen (lofprijzing, dankzegging, schuldbelijdenis), het lezen van een bijbelgedeelte en het op verschillende manieren danken en bidden. We brengen onze gemeente, de activiteiten binnen en buiten de kerk, belangrijke besluiten die genomen moeten worden, onze stad en ons land in gebed. Ook worden gebedspunten aangereikt door voorgangers en kerkelijk werkers. Waarom doen we dit? We geloven dat het belangrijk is Gods leiding te zoeken in alles wat we doen. Door samen te bidden kunnen we ons beter richten op zaken van gemeenschappelijke belang. Gebeden vullen elkaar aan. Door eenheid in het geloof in Jezus Christus merken we dat de Heilige Geest werkt!

We hebben ons laten inspireren door het boekje 'De kerk op de knieën' geschreven door Jeremy Jennings. Op een conferentie, georganiseerd door Alpha Nederland heeft Jeremy Jennings laten zien hoe je door het toepassen van verschillende gebedsvormen, een dynamische bijeenkomst kunt krijgen. Wij zijn daar enthousiast voor geworden en geloven dat in onze gemeente deze bijeenkomsten een belangrijke aanvulling leveren aan het belangrijkste doel: de kerk op de knieën in het vertrouwen dat God er Zijn zegen over geeft.

De bijeenkomsten worden in de Zuiderhof gehouden op de vrijdagen in de even weken. We beginnen klokslag 7.00 uur en eindigen om 7.45 uur. Voor wie na afloop nog even tijd heeft, staat er een kopje koffie of thee klaar. U bent op dit vroege tijdstip van harte uitgenodigd om mee te bidden! Voor meer informatie: Theo Wolters (4653335) of Hieke Bakker (4659246) of huisvangebed@cgkzwolle.nl