Home > Betrokken raken > Kinder- en jeugdwerk > aanmelden #durftezijn

Informatie voor ouders van tieners die mee willen gaan doen met #Durfte-Zijn (1e klas VO).

Over #Durfte-Zijn:
#Durfte-Zijn komt in de plaats van de eerdere jaargroepen. Vanwege de groepsgrootte , kiezen we voor een opzet waarbij de tieners worden ingedeeld in ‘huiskamergroepen’ en organiseren we ongeveer 4 maal per jaar een grote bijeenkomst voor alle tieners gezamenlijk, het zogenaamde #Durfte-Zijn-Event.

Tieners (en leiding) draaien 2 jaar mee in kleine groepen van ongeveer 6-8 tieners met minimaal 2 leiders. Na 2 jaar kan ieder jaar gekozen worden om nog een jaar mee te draaien of te kiezen voor een andere jeugdgroep binnen de CGK.

#Durfte-Zijn is een soort van combi tussen club en catechese. Bij #Durfte-Zijn ligt de nadruk op ‘ZIJN’. We willen dat ieder kind zich gezien weet, zowel door elkaar, door de leiding als door God.
Eens per 2 weken (bij voorkeur op vrijdagavond) eet de groep samen bij leiders thuis. Het delen van de maaltijd, het delen van je leven én het delen van je geloof zullen belangrijke aspecten zijn, die op een informele wijze ingepast worden in de avonden, passend bij desbetreffende groep en bij desbetreffende leiding.

Start van #Durfte-Zijn:
#Durfte-Zijn is gestart op zaterdag 19 oktober (1e weekend herfstvakantie) met een groot #Durfte-Zijn Start-event.  Tieners die later nog willen aansluiten kunnen zich nog steeds aanmelden. Ook kunnen ze nog steeds voorkeur opgeven van tieners bij wie ze graag in de groep willen. Maar omdat veel groepen al vol zijn, zal het lang niet altijd lukken om aan die voorkeuren te voldoen.

Groepssamenstelling:
Tieners kunnen bij aanmelding een tweetal namen opgeven van leeftijdsgenoten bij wie ze graag in een groep willen zitten. We hebben geprobeerd daar zoveel als mogelijk rekening mee te houden. 
De ervaring leert dat tieners in het begin vaak even moeten wennen aan de groep, maar dat na 2 of 3 avonden de groep ‘gesetteld’ is en ze het goed hebben samen.

Contributie:
De contributie voor #Durfte-Zijn bedraagt 40 euro per jaar. Dit bedrag is inclusief de maaltijden en het eerste #Durfte-Zijn-Event (Het Start-event). We vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen met #Durfte-Zijn. Daarom willen we benadrukken dat als de kosten of andere overwegingen u weerhouden om uw kind aan te melden, we graag naar een passende oplossing zoeken. Neemt u in dat geval contact op met de jongerenwerker, Thijs Warnaar (thijswarnaar@cgkzwolle.nl / 0655821390).

Aanmelding en/of contact:
Via de website kunt u uw kind aanmelden voor #Durfte-Zijn (https://cgkzwolle.nl/betrokken-raken/kinder-en-jeugdwerk/aanmelden-durftezijn).  Bij de aanmelding vragen we een aantal persoonsgegevens op van uw kind en van u als ouder en is er de mogelijkheid om twee namen op te geven van tieners bij wie uw kind graag in een groep wil zitten.  Na aanmelding wordt u doorgelinkt naar de betaalpagina en kunt u  via I-deal de contributie voldoen.
Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar durftezijn2019@cgkzwolle.nl . 

Informatie over Start-event en vervolgavonden:
We zullen ouders per mail informeren over het Start-event en over de vervolgavonden, op het bij de aanmelding opgegeven mailadres ouder(s).

Slotopmerking:
Voor het gericht sturen van informatie over ons kinder- en jeugdwerk maken we gebruik van het veld ‘schoolgroep’. Zou u willen controleren of de waarde van dat veld klopt en zo nodig aanpassen?
Dat kan via de website (onder mijn gegevens/gegevens gezinsleden)