Home > Betrokken raken > Kring-zijn door het Jaar

Kring-zijn door het jaar

De CGK Zwolle is een grote bloeiende gemeente, met maar liefst drie kerkgebouwen. Veel mensen hebben het idee dat de diensten, kringsamenkomsten, ontmoetingsgroepen en activiteiten in de kerk min of meer zelfstandig bestaan en weinig verbinding met elkaar hebben. Binnen de gemeente leeft daarom het verlangen om meer samenhang en het verstevigen van onderlinge verbanden, zoals ook als speerpunt genoemd in het visiestuk 'bewogen bewegen'.

Met als doel om deze verbinding tot stand te brengen, is vanuit de clusters Leren en Vieren daarom (op verzoek van de kerkenraad algemene zaken) een thematisering tot stand gebracht van het kerkelijk jaar. 

Dat betekent dat er een jaarthema is gekozen van waaruit gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van diensten, maar ook bij gesprekspunten/activiteiten in de kringen of invulling van leerhuizen. Wanneer een ieder bij het vormgeven van zijn of haar taak dit thema een plaats geeft, zal de verbinding tussen de onderdelen beter zichtbaar worden en het gevoel van 'samen gemeente te zijn' verstevigen.

Het thema is nadrukkelijk niet bedoeld als voorschrijvend, maar moet worden gezien als een richting die breed kan worden geïnterpreteerd passend bij de veelkleurigheid die onze gemeente kenmerkt.  Gebruik het thema zoals dat bij jou/jullie past! Maar probeer te werken vanuit de verbinding.

Klik hier voor het jaaroverzicht

Voor meer informatie of vragen over de kringen mail: kringen@cgkzwolle.nl