Home > Betrokken raken > Kring-zijn door het Jaar

Kring-zijn door het jaar

De CGK Zwolle is een grote bloeiende gemeente, met maar liefst drie kerkgebouwen. Veel mensen hebben het idee dat de diensten, kringsamenkomsten, ontmoetingsgroepen en activiteiten in de kerk min of meer zelfstandig bestaan en weinig verbinding met elkaar hebben. Binnen de gemeente leeft daarom het verlangen om meer samenhang en het verstevigen van onderlinge verbanden, zoals ook als speerpunt genoemd in het visiestuk 'bewogen bewegen'.

Voor meer informatie of vragen over de kringen mail: kringen@cgkzwolle.nl