Home > Betrokken raken > Kring-zijn door het Jaar

Kring-zijn door het jaar

De CGK Zwolle is een grote bloeiende gemeente, met maar liefst drie kerkgebouwen. Veel mensen hebben het idee dat de diensten, kringsamenkomsten, ontmoetingsgroepen en activiteiten in de kerk min of meer zelfstandig bestaan en weinig verbinding met elkaar hebben. Binnen de gemeente leeft daarom het verlangen om meer samenhang en het verstevigen van onderlinge verbanden, zoals ook als speerpunt genoemd in het visiestuk 'bewogen bewegen'.

Met als doel om deze verbinding tot stand te brengen, is vanuit de clusters Leren en Vieren daarom (op verzoek van de KAZ) een thematisering tot stand gebracht van het kerkelijk jaar. 

Dat betekent dat er elke maand een thema is gekozen van waaruit gewerkt kan worden bijvoorbeeld bij de voorbereiding van diensten, maar ook gesprekspunten/activiteiten bij de kringen of invulling van leerhuizen. Wanneer een ieder bij het vormgeven van zijn of haar taak deze thema's een plaats geeft, zal de verbinding tussen de onderdelen beter zichtbaar worden en het gevoel van 'samen gemeente te zijn' verstevigen.

De thema's zijn nadrukkelijk niet bedoeld als voorschrijvend, maar moeten worden gezien als een richting die breed kan worden geïnterpreteerd passend bij de veelkleurigheid die onze gemeente kenmerkt.  Gebruik het thema zoals dat bij jou/jullie past! Maar probeer te werken vanuit de verbinding.

Klik hier voor het jaaroverzicht