Home > Betrokken raken > Missionaire stichtingen

Missionaire stichtingen met Hart voor de Wereld

In onze gemeente zijn diverse leden actief betrokken bij kleinschalige stichtingen met een missionair diaconaal doel. Het kenmerk van deze kleinschalige stichtingen is dat er geen betaalde werknemers zijn in Nederland en (nagenoeg) alle fondsen direct naar het project gaan. De stichtingen komen veelal voort uit persoonlijke initiatieven. Jaarlijks organiseren de stichtingen gezamenlijk een Goede-Doelen-Maaltijd en een Goede-Doelen-Markt.

Een overzicht van deze stichtingen met een Hart voor de Wereld vindt u op deze pagina. Als u een stichting wil steunen kunt u de gegevens vinden via de link naar hun website. Ook kunt u contact opnemen met de betrokken gemeenteleden via de link naar de ledenlijst.

4Gambia
Gemeenteleden: Géke Lagerburg en Willy Brinksma
Stichting 4Gambia ondersteunt onderwijs, sport en gezondheidszorg in Gambia. Gambia behoort tot de armste landen van de wereld en de bevolking kan die steun dus hard gebruiken. Uitgangspunt voor de stichting is dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. De steun van 4Gambia gaat voornamelijk naar scholen, sportclubs en een verloskundige. Via een sponsorprogramma gaan er nu 40 kinderen/jongeren naar school. Een sponsor in Nederland betaalt hiervoor het schoolgeld van één of meer van hen.
Website: www.4gambia.nl

Afrika 2007
Gemeenteleden:  Aloïsa Loonstra en Greet Kloosterman
Stichting Afrika 2007 is voortgekomen uit de CGK, als gevolg van de jongerenreizen naar Zuid-Afrika in de jaren ‘90. Sinds sept 2007 is het een zelfstandige stichting. Ieder oneven jaar wordt er een projectreis geïnitieerd: drie keer naar Zuid-Afrika, een keer naar Zambia en afgelopen jaar naar Rwanda. Deze projecten kunnen verschillende doelen hebben: bv hulp aan aids-wezen, een economisch project, een old-age-home, een landbouwproject of een medisch centrum. Als een projectgroep klaar is, wordt het project overgedragen aan de plaatselijke NGO, die voor de voortgang zorgt.
Website: www.afrika2007zwolle.nl

ArtWay
Gemeenteleden: Albert en Marleen Hengelaar
Vanuit een christelijke levensvisie stelt stichting ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempelige informatie in meerdere talen geeft ArWay mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende maar soms moeilijk toegankelijke wereld te openen. ArtWay laat zien hoe beeldende kunst inspireert en het geloof in God verbeeldt. De website is populair in veel landen met meer dan een half miljoen unieke bezoekers op jaarbasis.
Website: www.artway.eu

Boete & Verzoening
Gemeentelid: Harriët Tamminga
Stichting Boete & Verzoening ondersteunt al 40 jaar de uitgedunde Joodse gemeenschap in Nederland, door elk jaar een week in de zomervakantie praktisch bezig te zijn met herstelwerk op Joodse begraafplaatsen. Dat werk wordt gedaan door vrijwilligers uit verschillende kerken. 
Website: www.boete-verzoening.nl

Familie Sponsorplan Roemenië
Gemeentelid: Cees Lock  en Anita en Gerard Frederiks

Familie Sponsorplan Roemenië biedt hulp aan de allerarmsten in Roemenië. Ze doet dit met noodhulp: het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. Deze vorm van hulp kan tijdelijk zijn, totdat  er bijvoorbeeld werk gevonden wordt. Helaas is in andere situaties permanente ondersteuning noodzakelijk, denk aan ouderen die van hun pensioentje niet rond kunnen komen. Daarnaast biedt ze structurele hulp door voor jongeren een beroepsopleiding te betalen. Het betreft hierbij jongeren die het talent en de wilskracht hebben om zich voor de studie in te zetten, maar waarvan de ouders het niet kunnen bekostigen. 

Website: www.fsrom.nl

Oogappel
Gemeenteleden: Tjard Drok, Marjan Sluiter en Henk Schutte
Stichting Oogappel ondersteunt kinderen in Oost-Congo die in uiterst moeilijke omstandigheden leven. Ze steunen een kindertehuis in de stad Bukavu, zodat de kinderen daar eten krijgen en naar school kunnen. Daarnaast sponsort stichting Oogappel een aantal kinderen in pleeggezinnen. Door deze kinderen te helpen biedt Stichting Oogappel hen weer kansen in het leven.
Website: www.oogappel.org

Sarfath
Gemeentelid: Rianne Foekens en Anneke van Essen
Al vijftien jaar ondersteunt stichting Sarfath projecten in de Arabische wereld, waarin christelijke werkers uit Nederland werkzaam zijn op het gebied van educatie. Ze maken materialen voor onderwijs en opvoeding, trainen en begeleiden onderwijzers/ouders en ondersteunen financieel studies voor de allerarmsten. Sarfath gelooft dat waar mensen kansen krijgen om aan ontwikkeling te werken, Gods oorspronkelijke bedoeling met hun levens weer zichtbaar zal worden.
Website: www.stichtingsarfath.nl

Wij helpen Nepal
Gemeenteleden:  Ber Klijn en  Helly van Veluwen
Stichting Wij helpen Nepal steunt weeskinderen, onderwijs, gezinnen en doet aan microfinanciering in Pokhara, Nepal. De stichting helpt twee weeshuizen, twee arme gezinnen en drie studenten. Ook geven ze microfinanciering aan alleenstaande vrouwen met kinderen. Uit Nederland zenden ze regelmatig kleding naar de weeshuizen. En enkele keren per jaar staan ze op markten om Nepalese goederen, gemaakt door vrouwen, te verkopen. De winst gaat naar Nepal.
Website: www.wijhelpennepal.nl