Home > Betrokken raken > Missionaire stichtingen

Missionaire stichtingen met Hart voor de Wereld

In onze gemeente zijn diverse leden actief betrokken bij kleinschalige stichtingen met een missionair diaconaal doel. Het kenmerk van deze kleinschalige stichtingen is dat er geen betaalde werknemers zijn in Nederland en (nagenoeg) alle fondsen direct naar het project gaan. De stichtingen komen veelal voort uit persoonlijke initiatieven. Jaarlijks organiseren de stichtingen gezamenlijk een Goede-Doelen-Maaltijd en een Goede-Doelen-Markt.

Een overzicht van deze stichtingen met een Hart voor de Wereld vindt u op deze pagina. Als u een stichting wil steunen kunt u de gegevens vinden via de link naar hun website. Ook kunt u contact opnemen met de betrokken gemeenteleden via de link naar de ledenlijst.

4Gambia
Gemeenteleden: Géke Lagerburg en Willy Brinksma
Stichting 4Gambia ondersteunt niet alleen onderwijs, maar ook sport en gezondheidszorg in Gambia, een van de armste landen van de wereld. We steunen waar men zich verantwoordelijk voelt voor eigen ontwikkeling, eigen kinderen en eigen toekomst, maar waar men het niet alleen kan. Want we geloven wel, maar niet in zoek-het-zelf-maar-uit. Naast de hulp aan scholen, sportclubs, en een verloskundige, gaan er via ons sponsorprogramma nu zo’n 60 kinderen/jongeren naar school. Kijk voor meer informatie over wat we doen in het kleinste land op het Afrikaanse continent op onze website.
Website: www.4gambia.nl

Afrika 2007
Gemeenteleden:  Aloïsa Loonstra , Willemien MassierRobert Vahl en Rita Bunnik  
Stichting Afrika 2007 is voortgekomen uit de CGK, als gevolg van de jongerenreizen naar Zuid-Afrika in de begin jaren van de 21ste eeuw. In september 2018 hebben we ons 10 jarig jubileum gevierd. Ieder oneven jaar wordt er een projectreis geïnitieerd: inmiddels drie keer naar Zuid-Afrika, twee keer naar Zambia en een projectreis naar Rwanda. Daar is ook een koffie project verwezenlijkt. De projecten kunnen verschillende doelen hebben: bv hulp aan aidswezen, een economisch project, een old-age-home, landbouwprojecten en een medisch centrum. Als een projectgroep haar taak heeft uitgevoerd, wordt het project overgedragen aan de plaatselijke NGO, die voor de voortgang zorgt. Stichting Afrika gaat dus voor kortdurende ondersteuning.
Website: www.afrika2007zwolle.nl

ArtWay
Gemeenteleden: Albert en Marleen Hengelaar en Wim Eikelboom 
Vanuit een christelijke levensvisie stelt stichting ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempelige informatie in meerdere talen geeft ArWay mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende maar soms moeilijk toegankelijke wereld te openen. ArtWay laat zien hoe beeldende kunst inspireert en het geloof in God verbeeldt. De website is populair in veel landen met meer dan een half miljoen unieke bezoekers op jaarbasis.
Website: www.artway.eu

Boete & Verzoening
Gemeentelid: Harriët Tamminga
Stichting Boete & Verzoening ondersteunt al meer dan 40 jaar de uitgedunde Joodse gemeenschap in Nederland, door elk jaar een week in de zomervakantie (eind juli) praktisch bezig te zijn met herstelwerk op Joodse begraafplaatsen. Dat werk wordt gedaan door vrijwilligers uit verschillende kerken. De kosten van dit herstelwerk worden geheel door B&V gedragen.
Website: www.boete-verzoening.nl

Familie Sponsorplan Roemenië
Gemeentelid: Cees Lock  en Anita en Gerard Frederiks

Familie Sponsorplan Roemenië biedt hulp aan de allerarmsten in Roemenië. Ze doet dit met noodhulp: het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. Deze vorm van hulp kan tijdelijk zijn, totdat  er bijvoorbeeld werk gevonden wordt. Helaas is in andere situaties permanente ondersteuning noodzakelijk, denk aan ouderen die van hun pensioentje niet rond kunnen komen. Daarnaast biedt ze structurele hulp door voor jongeren een beroepsopleiding te betalen. Het betreft hierbij jongeren die het talent en de wilskracht hebben om zich voor de studie in te zetten, maar waarvan de ouders het niet kunnen bekostigen. 
Website: www.fsrom.nl

Oogappel
Gemeenteleden: Tjard Drok, Marjan Sluiter en Henk Schutte
Stichting Oogappel ondersteunt kinderen in Oost-Congo die in uiterst moeilijke omstandigheden leven. Ze steunen een kindertehuis in de stad Bukavu, zodat de kinderen daar eten krijgen en naar school kunnen. Daarnaast sponsort stichting Oogappel een aantal kinderen in pleeggezinnen. Door deze kinderen te helpen biedt Stichting Oogappel hen weer kansen in het leven.
Website: www.oogappel.org

Sarfath
Gemeentelid: Rianne Foekens en Anneke van Essen
Al vijftien jaar ondersteunt stichting Sarfath projecten in de Arabische wereld, waarin christelijke werkers uit Nederland werkzaam zijn op het gebied van educatie. Ze maken materialen voor onderwijs en opvoeding, trainen en begeleiden onderwijzers/ouders en ondersteunen financieel studies voor de allerarmsten. Sarfath gelooft dat waar mensen kansen krijgen om aan ontwikkeling te werken, Gods oorspronkelijke bedoeling met hun levens weer zichtbaar zal worden.
Website: www.stichtingsarfath.nl

Wij helpen Nepal
Gemeenteleden:  Ber Klijn en  Helly van Veluwen
Stichting Wij Helpen Nepal betaalt alle schoolkosten voor 5 kinderen en een student. We steunen een weeshuis en een verpleegkundige die gezondheidsvoorlichting geeft in afgelegen gebieden. Ons nieuwste project is steun aan een school voor meervoudig gehandicapte kinderen. Naast dit alles doen we ook aan microfinanciering. We hebben ook heel lang kleding opgestuurd maar vanwege de hoge verzendkosten zijn we daarmee gestopt en kopen we de kleding nu ter plaatse.
Website: www.wijhelpennepal.nl