Home > Betrokken raken > WakeupDeborah

Elke jongere een persoonlijke bidder uit de gemeente?

Hoe mooi zou het zijn als elke jongere, naast zijn ouders, een volwassene uit de gemeente heeft, die dagelijks voor hem bidt, en die, als de jongere het wil, contact met hem onderhoud.

Hoe bijzonder is het dat hierdoor zowel een persoonlijke band als een geestelijke band tussen de jongere en u in de gemeente ontstaat en de jongere zich hierdoor gekend voelt. WakeUp Deborah is zo’n gebedsbeweging die dit doel voor ogen heeft.

In 2011 is deze wereldwijde gebedsbeweging, vanuit Brazilië, ook in Nederland ontstaan.

 

 

Wat is WakeUp Deborah?

Aanmelden

Wilt u ook voor een jongere bidden, dan kunt u zich daarvoor hier aanmelden.

U wordt dan gekoppeld aan een jongere. U krijgt daarna een gebedskaart die deze jongere heeft ingevuld waarin staat wie hij is en een instructiekaart om voor deze jongere extra te bidden en waar mogelijk persoonlijke aandacht te geven.  

We hopen dat u in de loop van het jaar een meer persoonlijk contact ontwikkelt met deze jongere, zodat er ook voor persoonlijke onderwerpen gebeden en gedankt kan worden.

Wil jij als jongere ook een bidder vanuit de gemeente dat kun je je hier aanmelden.

Stel dat uw zoon of dochter niets meer van de kerk wil weten, maar u wil wel gebed  voor uw kind, dan kunt u in overleg met uw kind hem/haar ook aanmelden.

Heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen naar: Yvonne Boonen  wakeupdeborah@cgkzwolle.nl

Voor meer informatie over deze wereldwijde gebedsbeweging, kunt u naar de site van WakeUp Deborah: www.wakeupdeborah.nl