Home > Betrokken raken > WakeupDeborah > Aanmelding gebed voor jongeren

Onze gemeente bestaat uit veel jongeren. Dat zij gedragen worden door gebed is van groot belang. Onze wens is dat er voor elke jongere een volwassene uit de gemeente is die voor hem/ haar wil bidden.

We zoeken voor elke jongen een man (Daniel) en voor elk meisje zoeken we een vrouw (Deborah). Wilt u/jij voor een jongere bidden, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onderstaande formullier. U wordt dan gekoppeld aan een jongere. U krijgt daarna een gebedskaart die deze jongere heeft ingevuld waarin staat wie hij is en o.a. wat zijn hobby’s zijn. Daarnaast krijgt u ook een instructiekaart. Op deze kaart staat een korte instructie en algemene gebedspunten die u/jij kunt bidden voor de jongere. Regelmatig zal er een bijeenkomst gepland worden voor de bidders die zich hebben aangemeld.

We hopen dat u in de loop van het jaar een meer persoonlijk contact ontwikkelt met deze jongere, zodat er ook voor persoonlijke onderwerpen gebeden en gedankt kan worden.

Het kan natuurlijk zijn dat u al een jongere hebt waar u graag aan gekoppeld zou willen worden, geeft u dat dan door (mailen naar wakeupdeborah@cgkzwolle.nl)!

Doet u mee en zullen we samen deze verantwoordelijkheid op ons nemen? Het kan ook zijn dat u in persoonlijke omstandigheden komt waardoor u niet meer voor de jongere kan bidden. U kan dat doorgeven aan ons en wij zoeken dan een andere bidder voor deze jongere.

Voor meer informatie: 
Yvonne Boonen
wakeupdeborah@cgkzwolle.nl

Aanmelding gebed voor jongere