Home > Diensten
Terug

Hoe (her)ken je God

Datum & tijd:Zondag 24 juni, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:N. Vennik (Nico)

Beschrijving

Liederen 
De Nieuwe Psalmberijming 29: 1, 3, 4
Opwekking 192
Adem van boven 37: 1, 2, 3, 4
Ik ben
Gezang 328: 1, 2, 3
Opwekking 598
Gezang 479: 1, 4

Schriftlezing 
Romeinen 12: 9-21
Johannes 10: 1-18

Thema 
Gods stem herkennen

Collecte: TEAR (Nacht zonder dak)