Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 23 december, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:bible friends

Beschrijving

Op deze 4e adventszondagmorgen staat de 'moederbelofte' centraal uit Genesis 3, 15. Toen de mens zich opengesteld had voor het kwade, was dit het allereerste woord van hoop dat God sprak. Een lastig woord, eigenlijk gesproken tegen 'de slang', een realistisch woord: die slang zal mensen in hun hiel bijten, maar vooral een hoopvol woord: het zaad, het nageslacht van de vrouw zal de  slang uitschakelen (lett.: de kop vermorzelen). Het kwaad uitschakelen, echt? Is  dat de belofte?

Liederen 
Gezang 124: 1,2,3 en 4
Psalm 130 (Psalmen voor nu)
Kerstproject
Gezang 301: 1-5 (Evangelische liedbundel)
Gezang 443: 1, 3 en 4 (nieuw liedboek)
Gezang 118: 1 en 2
Opwekking 378: 2-5

Schriftlezing 
Genesis 3: 8- 24
Lucas 1: 26-38

Collecte: GAiN (HvdW)