Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 februari, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Op deze 'warme truienzondag' luisteren we naar het verhaal van de Romeinse hoofdman, (Lucas 7, 1-10) die Jezus vraagt om de genezing van zijn zieke slaaf.

Hij zegt tegen Jezus: ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Toch zeggen én de Joden, én Jezus zelf dat hij een zeer waardevol mens is.

We denken na over de kracht van waardering. En tegelijk over de nog grotere kracht van de onvoorwaardelijke liefde.

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag