Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 17 februari, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:C.W. Smit - van der Weel (Wouter)

Collecte: Stichting Matunkha

Info collecte zondag 17 Februari

#Durfte Reizen Afrika is een groep enthousiaste jongeren en leiding van onze kerk die komende zomer naar Malawi (Afrika) vertrekt om daar op het Matunkha Centre (www.matunkha.nl) te werken. Vanuit een christelijke overtuiging wil het Matunkha Centre de leefomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren, met name weeskinderen. Op het Centre werkt al ruim 10 jaar een zwols echtpaar (T en I Selles).
#Durft te reizen gaat een speeltuin bouwen. Veel kinderen in Malawi hebben niet de ruimte en het materiaal om vrij te spelen. Doordat wij een duurzame en deels educatieve speeltuin gaan maken, komt die ruimte er wel. Ook gaan we kinderwerk doen, het doel hiervan is om de liefde van Jezus voor hen te delen en ze een leuke tijd te bezorgen. Een gift is altijd welkom via rekeningnummer: NL63 INGB 0007 9873 21 t.n.v. Stichting Matunkha o.v.v. DTR 2019. Voor meer info, kijk op https://durftereizenafrika.wordpress.com/.