Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 21 april, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Pasen

Beschrijving

Liederen 
Gezang 598 (Nieuw Liedboek) Als alles duister is
Hemelhoog 169 Daar juicht een toon
Psalm 118: 5, 8 en 9
Gezang 623: 1, 2 en 3 (Nieuw Liedboek) Dit is de dag
Kinderopwekking 232 Wij vieren feest
Hemelhoog 167 Christus onze Heer verrees
Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer
Opwekking 366 Kroont Hem met gouden kroon
U zij de Glorie

Na de dienst
Juicht/Hij is verheerlijkt
Opwekking 764 Zegekroon
Opwekking 575 Jezus alleen

Schriftlezing 
Lucas 24: 1-11 (NBV)
Lucas 24: 36-53 (NBV)

Thema 
Zegenende discipelen tot heil voor alle volken

Collecte: Studentenactie passionweek/St. Chris en Voorkom