Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 21 april, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Opbouwdienst, Pasen

Beschrijving

De Leeuw van Juda is opgestaan

Pasen. Vandaar dat we met het volgen van de zegenrijke woorden van Jakob voor zijn zonen op zijn sterfbed de tweede en derde zoon (Simeon en Levi) even overslaan en ons richten op de vierde zoon: Juda (= Godlover). Uit deze stam komt de Here Jezus voort: het Lam; en Hij bleek ook de Leeuw van Juda  te zijn.  De  stam van Juda is de stam van de Koning. In het leven van Juda  zijn trekken terug te vinden van zijn nakomeling de Here Jezus.  Juda wordt overvloed beloofd. Had hij ooit kunnen denken dat overvloed van leven door Jezus zou worden gebracht? Zijn opstanding maakt zijn volgelingen óók tot Godlovers!

Collecte: Studentenactie passionweek/St. Chris en Voorkom