Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 19 mei, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Paulus is 'berucht' om zijn pittige brieven.  Zo begint Romeinen 6 met een bizarre vraag: Moeten we zoveel mogelijk zondigen om zoveel mogelijk genade te ontvangen. Je zou dit een noodzakelijk misverstand kunnen noemen. Over Gods genade moet kennelijk zo royaal gesproken worden, dat je dit zomaar zou kunnen denken. In hoofdstuk 5 heeft Paulus het zo gezegd: waar zonde toeneemt neemt de genade nog meer toe. Zoals het in liederen staat: In uw vergeving wonen wij.

En toch is en blijft het een misverstand. Paulus zegt in vs. 2: Nee, dat is echt niet de bedoeling. Nu lijkt het of hij wat hij met de ene hand gegeven heeft met de andere hand weer terugneemt.  Zo van: er is wel genade, als je dan maar snel stopt met zondigen. Maar dan begrijpen we Paulus verkeerd.  

De clou van dit vers en dit hoofdstuk is dat Paulus het hier niet heeft over onze persoonlijke zonden (al lijkt dat wel zo te zijn in de vertalingen). Over die persoonlijke zonden, karakterfouten en zwakten schrijft Paulus verderop in hoofdstuk 7 en 8. Hier gaat het - wat je kunt zien als je een letterlijke vertaling volgt (SV bijv.) om 'De Zonde', en Paulus bedoelt daarmee de geestelijke macht die de romeinse samenleving in zijn greep houdt. Paulus zegt : door de doop zijn we met Christus gestorven en daarom staan we niet meer onder de aanspraken van bijv. de romeinse samenleving. 

Wat betekent dat voor de christenen toen, en wat betekent dat voor christenen vandaag?

Collecte: Nacht zonder dak