Home > Diensten
Terug

Zomerdienst

Datum & tijd:Zondag 4 augustus 2019, 09:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

We lezen in deze dienst over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Die geschiedenis is verweven met die van een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Op de één of andere manier zijn deze twee geschiedenissen met elkaar verweven. Hoewel Jaïrus eerst zeer geërgerd zal zijn geweest dat Jezus deze vrouw voor liet gaan, heeft het hem uiteindelijk heel goed gedaan: hij doet een stapje terug en wordt van 'overste van de synagoge' 'vader' naast 'moeder' en hij leert ook dat er meer mogelijk is dan het 'onreine' buiten te sluiten, nl. het te genezen.

 

Tijdens deze dienst is er alleen oppas voor kinderen van 0-3 jaar, dus géén KinderNevenDienst. 
Er wordt in de dienst wel rekening gehouden met de kinderen.

Liederen 
Opwekking 594 Uw naam is heilig
Matt Redman – Fearfully and Wonderfully Made 
Gezang 465 (Evangelische liedbundel)
Kinderopwekking 233 God heeft een plan met je leven
Opwekking 689 Spreek O Heer
Gezang 62: 1, 3 en 4 (Bundel Youth for Christ)
Opwekking 795 Amen

Schriftlezing 
Lucas 8: 40 – 56 NBV

Thema 
Over eersten en laatsten en dat Jezus ook kerken geneest