Home > Diensten
Terug

Israëlzondag

Datum & tijd:Zondag 13 oktober, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:geen biblefriends

Beschrijving

In deze Israëlthemadienst lezen we samen Deuteronomium 30, omdat dat hoofdstuk tijdens de geduchte dagen in de Synagoge werd gelezen. Die geduchte dagen, waarop in de synagoge met klem wordt stil gestaan bij de zegen van de inkeer en de omkeer, monden uit in de Grote Verzoendag, die dit jaar op 9 oktober  viel, jl. woensdag. Morgen begint voor Israël het loofhuttenfeest.

Deuteronomium 30 bepaalt ons bij de noodzaak dat ons hart bij Gods Thora (wet, onderricht) wordt gebracht. Verrassend genoeg zullen we merken dat juist Deuteronomium ons er ook bij bepaald dat de (uitleg van de) wet en het geloofsonderricht telkens weer bij ons hart gebracht moeten worden. Ons hart mag niet hetzelfde blijven, maar het geloofsonderricht evenmin! Alleen dan kunnen wij 'met hart en ziel' God dienen.

Collecte: Kerk & Israel