Home > Diensten
Terug

Zingen is...

Datum & tijd:Zondag 20 oktober 2019, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:E.S.C. Volkerink - de Vries (Elly)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren

Collecte: Stichting Voor Elkaar Zwolle

Vandaag is de collecte voor Stichting Voor Elkaar Zwolle. De opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan de opleiding en ondersteuning van onze vrijwilligers. Gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) ondersteunen stadsgenoten die vastgelopen zijn of in de problemen dreigen te raken op gebied van onder andere financiën, werk(loosheid) en/of integratie. Zij trekken korte of langere tijd met iemand op, met doel dat hij/zij weer perspectief heeft en zelfstandig verder kan. Dankzij training en jaarlijkse ondersteuning kunnen zij zich blijven inzetten voor deelnemers en hulpvragers.

Voor Elkaar Zwolle organiseert van 13 tot 20 oktober de Week van de Armoede, rondom Wereldarmoededag (17 oktober). Armoede in Nederland is lang niet altijd zichtbaar. 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. Voor Elkaar Zwolle zet zich vanuit respect en naastenliefde - geïnspireerd door Bijbelse motivatie - in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en te helpen.