Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 27 oktober 2019, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Bijzonderheid:Bevestigingsdienst ambtsdragers
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:geen biblefriends

Beschrijving

Martina Fraanje wordt ingezegend als kerkelijk werker kringen

Liederen 
Opwekking 797 Breng ons samen
Gezang 320: 1, 3 en 4
Psalm 133: 1 en 2 (Nieuwe Psalmbeijming)
Kinderopwekking 308 Wat is het geweldig
Gezang 473: 1, 3, 4, 5 en 10
Opwekking 582 Jezus, alles geef ik  u
Gezang 456: 1 en 2 (aangepaste tekst)
Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Schriftlezing 
Lucas 10: 38-42 (NBV)

Thema 
Vrouwen bij de bron

Collecte: Missionaire stichtingen vanuit CGK Zwolle