Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 10 november, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Talent Event
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:geen biblefriends

Beschrijving

Liederen 
Psalm 100: 1, 2 en 3 (Nieuwe Psalmberijming)
Gezang 434: 1 en 2
Opwekking 786 Met hart en handen
Opwekking 602 Vrede van God
Psalm 105: 1, 2 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Gezang 217: 1 en 2
Gezang 44: 1 en 3

Schriftlezing 
Romeinen 6: 3-14

Thema 
De doop: een weg voor heel je leven

Collecte: Stichting Geloof in Taal

Bij Stichting Geloof in Taal (o.a. Taal en Taart) leren vluchtelingen en statushouders de Nederlandse taal. Alle activiteiten van Geloof in Taal worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. Echter worden er ook kosten gemaakt te denken aan het aanschaffen van nieuw lesmateriaal, huur van onze eigen ruimte e.d.
De Stichting gelooft in taal omdat:
1.Taal een middel is om mensen aan elkaar te verbinden
2.Taal onmisbaar is voor een mens om zich duidelijk te kunnen uitdrukken
3.Taal een middel is om je persoonlijk geloof uit te drukken en te verwoorden en begrijpen wie God en Jezus voor je willen zijn
4.Taal een middel is om je meer thuis te voelen in de Nederlandse samenleving
5.Taal een middel is om mensen te bemoedigen en zich welkom te laten voelen,
Meer informatie lees je op www.geloofintaal.nl