Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 10 november, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Bevestigingsdienst ambtsdragers, Talent Event
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:geen biblefriends

Beschrijving

De kerkenraad wil graag dat er in de hele gemeente wordt nagedacht over 'vrouw en ambt', omdat de kerkenraad graag in het volgend kalenderjaar de ambten open zou willen stellen voor mannen en vrouwen op een gelijke manier.  In deze dienst staan we stil bij een woord van Paulus waar we over zouden kunnen struikelen bij het nadenken over deze problematiek: 'de man is het hoofd van de vrouw'.  Wat zegt ons dit bijbelwoord in Efeze 5, 21?

 

@Henk; we willen graag inschrijven op 3 en 10 november na de diensten en willen hiervoor de rechterkant van de koffiezaal gebruiken (net als de andere keren). Wij zullen dit zelf klaarzetten en opruimen. gr. Marielle Bouwman

Martina Fraanje wordt ingezegend als kerkelijk werker kringen
Christien van Olst wordt ingezegend als pastoraal medewerker

Collecte: Stichting Geloof in Taal

Bij Stichting Geloof in Taal (o.a. Taal en Taart) leren vluchtelingen en statushouders de Nederlandse taal. Alle activiteiten van Geloof in Taal worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. Echter worden er ook kosten gemaakt te denken aan het aanschaffen van nieuw lesmateriaal, huur van onze eigen ruimte e.d.
De Stichting gelooft in taal omdat:
1.Taal een middel is om mensen aan elkaar te verbinden
2.Taal onmisbaar is voor een mens om zich duidelijk te kunnen uitdrukken
3.Taal een middel is om je persoonlijk geloof uit te drukken en te verwoorden en begrijpen wie God en Jezus voor je willen zijn
4.Taal een middel is om je meer thuis te voelen in de Nederlandse samenleving
5.Taal een middel is om mensen te bemoedigen en zich welkom te laten voelen,
Meer informatie lees je op www.geloofintaal.nl