Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 17 november, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Bevestigingsdienst ambtsdragers
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:wel biblefriends

Beschrijving

Deze maand is het gemeentethema: Vrouwen bij de bron. Dit heeft te maken met het feit dat de kerkenraad in principe  de ambten heeft opgesteld voor de vrouwen in de gemeente. Maar de kerkenraad wil dit besluit niet effectueren zonder het gesprek met en de inbreng van de gemeente. Daarom staat er een praatpapier op onze site, bedoeld voor de kringen, De kerkenraad wil graag respons krijgen uit de kringen. 

Vanmorgen luisteren we in de Zuiderhof naar een gedeelte dat ons verlangen lijkt tegen te spreken: De man is het hoofd van de vrouw. Efeze, 5, 12vv

Verder in deze dienst:

Gert Gelderblom wordt ingezegend als ouderling
Eelkje Mellemaordt wordt ingezegend als pastoraal medewerker
Caroline Calis-Fleurke wordt ingezegend als penningmeester diaconie
Martina Fraanje wordt ingezegend als kerkelijk werker kringen

Collecte: Tear

Noodhulp vluchtelingen Venezuela