Home > Diensten
Terug

Wat een boek

Datum & tijd:Zondag 1 december 2019, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Liederen
Opwekking 762 Heilig bent U God
Opwekking 510 Dit is mijn verlangen
Meer liefde, meer kracht - opwekking 342
Hoe kan je nee zeggen tegen Hem.
Opwekking 697 - Al wat ik ben
Opwekking 713 Als u het huis niet bouwt
Today I Choose

Schriftlezing
Psalmen 14:1-7 (NBV)

Thema
Leven zonder God, heeft gevolgen.

Collecte: Missionaire gemeenteleden