Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 8 december, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Bijzonderheid:Avondmaal
Kindernevendienst:geen biblefriends

Beschrijving

Liederen 
Psalm 118: 1 en 2
Psalm 42: 1 en 3 (Oude berijming)
Opwekking 595 Licht van de wereld
Straal en schitter
Gezang 464: 1, 2 en 8 (Nieuw liedboek)
Gezang 14: 1, 3 en 4
Gezang 446: 1 en 2
Psalm 130: 3
Gezang 1005: 1, 2, 3 en 5 (Nieuw Liedboek)

Schriftlezing 
Lucas 1: 5-13 (NBV)
Johannes 8: 12 (NBV)

Thema 
Wat heb je nodig om te stralen?

Collecte: Fin. hulpverlening en landelijk diac. afdrachten

financiele hulpverlening gemeenteleden en landelijke diaconale afdrachten