Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 15 december, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:wel biblefriends

Thema

Alleen het licht kan de duisternis aan

Schriftlezing

Lukas 1: 26-38 (NBV)
Lucas 1: 39-46a (NBV)

Liederen

Gezang 124: 1, 2, 4 en 5
Psalm 130 (psalmen voor nu)
Gezang 437
Straal en schitter
Opwekking 755: vers 1 + refrein
Gezang 157 (Nieuw liedboek)
Gezang 1005 (Nieuw liedboek)
Gezang 26: 1 en 3

Beschrijving

Op deze 3e adventszondag lezen we over de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël aan Maria, een heel gewoon meisje, nota bene uit het onbetekenende Nazareth in het godsdienstig twijfelachtige Galilea. 

Ook lezen we over de ontmoeting van Maria met Elizabeth en haar te verwachten kindje, Johannes de Doper. 

Het thema van de adventstijd is 'Straal en schitter' en het thema van deze dienst: Alleen het licht kan de duisternis aan!

Collecte: Stichting Present Zwolle (HvdS)

PRESENT HELPT VRIJWILLIGERS HELPEN WAAR HET ECHT NODIG IS
Zwolle kent 6.100 minima-huishoudens, 50% blijft dit ook langdurig | 8% van de Zwolse kinderen groeit op in armoede | 30% van de Zwollenaren voelt zich eenzaam | armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand.
Dit is ook Zwolle. Cijfers waar we bij Present nog van schrikken. Gezinnen die rond moeten komen van € 70,- in de week. Kinderen die zonder eten naar school gaan. Mensen die thuis op het kale beton wonen. Kinderen die opgroeien in een vervuild huis. En dan hebben we het nog niet over de eenzaamheid onder Zwollenaren van alle leeftijden.
Als je nu denkt: “Ja, maar dat kán toch niet!? Ik zou wel wat willen doen!” Dan kunnen wij je helpen. Echt van betekenis zijn kan al in 1 dag of zelfs in een avondje en op een moment en een manier die bij jou past. Present is ervoor jou, zodat jouw hulp op de juiste plek terecht komt. Wij brengen je op plekken waar je doorgaans niet zou komen en bij mensen die op een andere manier deze hulp meestal niet kunnen krijgen. Kijk op www.presentzwolle.nl voor de mogelijkheden.
Als stichting is Present Zwolle volledig afhankelijk van subsidies en giften. Om deze Projecten en Trajecten voor jou mogelijk te maken, moeten we zelf de fondsen werven en 2019 is nog niet geheel rond. Dus heel hartelijk dank voor uw/jouw collectebijdrage!
Of... zullen we vrienden worden? Dat kan al vanaf € 10,- per maand! Kijk op www.presentzwolle.nl/doneren.