Home > Diensten
Terug

Uit het stof gehaald

Datum & tijd:Zondag 29 december 2019, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:J.E.H. Minnema (Jenne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Thema

2019 of een laagje teflon deel 1

Liederen

Opwekking 797 Breng ons samen
Opwekking 679 Hij is hier
Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil
Opwekking 733 Tienduizend redenen
Opwekking 801 Het leven in mij
Opwekking 710 Gebed om zegen

Collecte: Kerstcollecte

Voedselbank en St. HOE ( voedsel hulp aan arme gezinnen in O-Europa)

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa.
We richten ons op hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst. De route van de hulp via de plaatselijke kerkelijke gemeenten is er uiteindelijk op gericht dat ze deze diaconale taak zelfstandig oppakken.

Daarnaast collecteren we ook voor de Voedselbank. Zo dragen we dichtbij en ver weg bij aan het dagelijks boord voor mensen die dit nodig hebben.

Geloof, bid, geef en bouw!