Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 29 december, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Thema deze periode:Psalm 62 en 1 Petrus 5:7
Kindernevendienst:KND voor groep 3&4, 5&6geen biblefriends

Beschrijving

DE KACHEL IN DE KERKZAAL VERRIJZENISKERK DOET HET NIET. DUS HET BEHOORLIJK KOUD.  NEEM EEN EXTRA TRUI MEE. JE KUNT OOK MEEKIJKEN IN DE HAL. DAAR IS HET WEL WARM.

Collecte: Kerstcollecte

Voedselbank en St. HOE ( voedsel hulp aan arme gezinnen in O-Europa)

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa.
We richten ons op hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst. De route van de hulp via de plaatselijke kerkelijke gemeenten is er uiteindelijk op gericht dat ze deze diaconale taak zelfstandig oppakken.

Daarnaast collecteren we ook voor de Voedselbank. Zo dragen we dichtbij en ver weg bij aan het dagelijks boord voor mensen die dit nodig hebben.

Geloof, bid, geef en bouw!