Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Woensdag 25 december, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Kerst
Kindernevendienst:KND voor groep 3&4, 5&6geen biblefriends

Beschrijving

Stralen! Aan het werk! Moet je je voorstellen. Die herders. Ruwe kerels in het veld. Lopen die opeens door je straat God te loven… eh?!

We offer English translation during this service. Click here for instructiions.

Collecte: Kerstcollecte

Voedselbank en St. HOE ( voedsel hulp aan arme gezinnen in O-Europa)

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa.
We richten ons op hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst. De route van de hulp via de plaatselijke kerkelijke gemeenten is er uiteindelijk op gericht dat ze deze diaconale taak zelfstandig oppakken.

Daarnaast collecteren we ook voor de Voedselbank. Zo dragen we dichtbij en ver weg bij aan het dagelijks boord voor mensen die dit nodig hebben.

Geloof, bid, geef en bouw!