Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 19 januari, 10:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Naluisteren:Naluisteren
Thema deze periode:Jezus onze kracht
Kindernevendienst:wel biblefriends

Thema

Jezus onze kracht

Schriftlezing

2 Korinthe 12:1-10

Liederen

Psalm 68:7,12: Looft God de Heer met diepst ontzag
Psalm 121: Waar komt mijn hulp vandaan? (PvN)
Opwekking 355: U die mij geschapen hebt
Sela: Gods Zegen voor jou
Kidsopwekking 305: Hand van God
Opwekking 598: Uw sterke hand
Opwekking 575: Jezus alleen
Opwekking 176: U bent mijn schuilplaats, Heer

Beschrijving

Thema: Jezus onze Kracht

Collecte: Missionaire stichtingen vanuit CGK Zwolle