Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 februari, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Hart voor de Gemeente
Thema deze periode:Jezus onze kracht
Kindernevendienst:wel biblefriends

Collecte: Hulpverleningszondag CGK

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. De hulpverleningszondag valt altijd op de eerste zondag van februari.
Thuis, dat is het thema van de hulpverleningszondag van 2 februari aanstaande.
‘Thuis’ is een plek waar je je op je gemak, veilig (thuis) voelt. De HVZ wil collecteren voor 2 projecten die mensen in hun omgeving een ‘thuis’ willen bieden.
Thuis in West (TiW)
Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland. Het buurthuis is ontstaan na het wegvallen van de CGK in die wijk. TiW biedt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelplek voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg ontstaat een gemeenschap van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen.
Meer info: www.thuisinwest.nl
Rehabilitatie kindslaven in Haiti
Was Haïti in 1890 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van hun gastouders. Restavek Freedom zet zich in om 'restaveks' naar school te laten gaan en biedt hun psychosociale hulp. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid: uitbuiting en/of uitsluiting van school wordt niet geaccepteerd. Ieder kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving! Deputaten werken in dit project samen met Woord en Daad.
Meer info: https://cgk.nl/project/hai138/
Van harte aanbevolen!