Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 februari, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren
Thema deze periode:Jezus onze kracht
Kindernevendienst:wel biblefriends

Thema

Mensen opvangen - in de kracht van Jezus

Schriftlezing

Exodus 3: 1-10 (NBV)
Lucas 5, 1-11 (NBV)

Liederen

Opwekking 734 Adem om van U te zingen
Votum (Sela)
Opwekking 342-Meer liefde, meer kracht
Kinderlied Kinderopwekking 176 Namen van God
Gezang 47
Wil je opstaan en mij volgen (Iona)
Gezang 939 Op U alleen (Nieuw liedboek)

Collecte: Scharlaken koord

Scharlaken Koord biedt al ruim 30 jaar professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit. Ze hebben een drievoudige missie: preventie, veldwerk en hulpverlening.

De maatschappelijke hulpverlening wordt aangeboden aan iedereen die te maken heeft (gehad) met prostitutie in Amsterdam en in de regio's Zaanstreek & Waterland, Haarlem & Kennemerland, Flevoland , Gooi & Vechtstreek en Overijssel. Het preventie werk heeft een landelijk bereik.
“Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien wij veel onvrijheid”.
Voor meer informative: www.scharlakenkoord.nl