Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 februari, 10:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Doopdienst, Hart voor de Gemeente
Naluisteren:Naluisteren
Thema deze periode:Jezus onze kracht
Kindernevendienst:wel biblefriends

Thema

Jezus onze kracht

Schriftlezing

Kolossenzen 3:12 - 14 (NBV)

Liederen

Opwekking 711 Zijn trouw kleurt de morgen
Opwekking kids 185 De Here zegent jou
Kinderlied Opwekking kids 176 Namen van God
Psalm 15 nieuwe psalmberijming
Opwekking 629 Als er vergeving is
Opwekking 798 Houd vol

Collecte: Scharlaken koord

Scharlaken Koord biedt al ruim 30 jaar professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit. Ze hebben een drievoudige missie: preventie, veldwerk en hulpverlening.

De maatschappelijke hulpverlening wordt aangeboden aan iedereen die te maken heeft (gehad) met prostitutie in Amsterdam en in de regio's Zaanstreek & Waterland, Haarlem & Kennemerland, Flevoland , Gooi & Vechtstreek en Overijssel. Het preventie werk heeft een landelijk bereik.
“Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien wij veel onvrijheid”.
Voor meer informative: www.scharlakenkoord.nl