Home > Diensten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 februari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:Smouter, Willem
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Thema

Gods Geest verlicht de ogen

Schriftlezing

Efeze 1: 15-23 (NBV)

Liederen

Psalm 41: 1 en 5 (Nieuwe Psalmberijming)
Gezang 429 (Liedboek)
Gezang 95: 1 en 3 (Liedboek)
Psalm 98: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)
Psalm 149: 1 en 3
Amen

Collecte: Scharlaken koord

Scharlaken Koord biedt al ruim 30 jaar professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit. Ze hebben een drievoudige missie: preventie, veldwerk en hulpverlening.

De maatschappelijke hulpverlening wordt aangeboden aan iedereen die te maken heeft (gehad) met prostitutie in Amsterdam en in de regio's Zaanstreek & Waterland, Haarlem & Kennemerland, Flevoland , Gooi & Vechtstreek en Overijssel. Het preventie werk heeft een landelijk bereik.
“Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien wij veel onvrijheid”.
Voor meer informative: www.scharlakenkoord.nl