Home > Doop- en belijdenisdiensten

Veelkleurig dopen en belijden vanuit het Woord

In het leven van een christen is de doop en de belijdenis een bijzondere gebeurtenis waar we extra bij stil willen staan. Of het nou gaat om de doop van kinderen of volwassenen, om de belijdenis van jongvolwassenen of oudere mensen, we beschouwen het als een wonder van God en danken Hem voor het leven dat Hij geeft.

Doopdiensten

In veel kerken wordt een doop in de reguliere zondagse vieringen gehouden. Maar onze gemeente groeit snel en bestaat voor een groot deel ook uit jongeren en jonge gezinnen. We zijn daarmee rijk gezegend! Er worden dan ook veel kinderen geboren en gedoopt. Maar dat zorgt ook voor een praktische uitdaging. De doop van de kinderen zou elke zondag in grote mate beslag leggen op de reguliere vieringen, of juist te weinig ruimte krijgen. Om de doop een bijzondere plek te kunnen blijven geven in een viering, worden er nu maandelijks doopdiensten voor georganiseerd.

Belijdenis doen

Daarnaast is er jaarlijks rond Pinksteren het moment voor veel jongvolwassenen om openbaar hun geloof in God te belijden en hun belofte uit te spreken dat ze als volgelingen van Jezus willen leven. Ook daarvoor wordt dan een bijzondere viering georganiseerd. Zo is er voldoende ruimte voor het uitspreken van en stilstaan bij die keuze. Ook praktisch gezien is dat handig, want zo is er voldoende plek voor de gasten die hier vaak in het bijzonder op afkomen. Dit geldt overigens ook voor de doopdiensten.

Kenmerken:

Terug naar de overzichtspagina van de diverse soorten vieringen