Home > Ik ben nieuw > Hoe kan ik lid worden

Hoe kan ik lid worden

Wekelijks melden zich nieuwe leden die zich aansluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Lid worden van onze gemeente kan op verschillende manieren. Bij mensen die nu al lid zijn van een andere kerkelijke gemeente gaat dat anders dan bij iemand die nog nooit lid is geweest van een kerk.

Als u/je onderstaande velden invult en het geheel verstuurt, start de volgende procedure:

  • In de komende weken ontvang je een uitnodiging voor de introductiekring. Dit is een plek waar jij, jullie en andere nieuwe leden in drie bijeenkomsten van anderhalf uur een nadere kennismaking hebben met onze gemeente, onder leiding van gemotiveerde gemeenteleden van CGK Zwolle.
  • Na de derde bijeenkomst zal, via het kerkelijk bureau, een vertegenwoordiger van de gemeente (ouderling of kringleider) contact met jullie opnemen voor een gesprek.
  •  Na dit gesprek en een positief advies van de ouderling, de ontvangst van de kerkelijke gegevens van de kerk waar afscheid van genomen is (indien van toepassing) én het inleveren van de antwoordkaart over de ledenbijdrage, zal jullie aanvraag één- of tweemaal vermeld worden in het Mededelingenblad (afhankelijk vanuit welke kerk je komt).
  • Als de gemeente geen bezwaar maakt tegen het gewenst lidmaatschap zal de inschrijving in het ledenregister plaatsvinden en een ‘welkom’ worden opgenomen in het Mededelingenblad. Tegelijkertijd worden jullie gegevens doorgegeven aan de kleine kring waar jullie vanaf dat moment deel van uit gaan maken.

Voor vragen kun je altijd terecht op het kerkelijk bureau: tel: 038-4232833, e-mail: kab@cgkzwolle.nl. (Thorbeckegracht 37, 8011 VN Zwolle (1e verdieping Noorderkerk) elke werkdag open van 10.00 – 13.00 uur).

Nog een gezinslid toevoegen