Home > Ik ben nieuw > Zondagse diensten

Kerkdiensten van onze gemeente

Bij een kerk horen vanzelfsprekend ook kerkdiensten. Maar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle is daarbij wel anders dan de meeste kerken in de manier waarop we dat organiseren. We houden namelijk elke zondag meerdere vieringen die qua stijl en vorm soms zeer verschillend zijn. We zijn als mensen immers ook allemaal anders. Tegelijkertijd is de basis in al die vieringen wel hetzelfde: Jezus Christus en Gods Woord, de Bijbel.

Veelkleurig gevierd

We komen op zondag verspreid over de stad Zwolle bij elkaar en ook verspreid over de dag. Er zijn drie locaties:  de Zuiderhof, de Noorderkerk en de Verrijzeniskerk. Waar je ook heen gaat, we proberen ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in ons midden, of je nou voor het eerst komt of al lange tijd lid bent. Lees hier meer over de achtergronden van onze vieringen. Wees welkom in een van onze kerkdiensten en schroom dan niet ons aan te spreken als je vragen hebt.