Home > Nieuws
Wat kunnen we leren van .....?

Wat kunnen we leren van .....?

maandag 10 augustus 2009 11:35
Vanaf 16 augustus begint in de opbouwdiensten een serie getiteld: 'Wat kunnen we leren van...?' Per maand komt een ander bijbelboek aan de orde (4 weken lang). Bijvoorbeeld: Wat kan ik leren van het bijbelboek Leviticus? Of: Hoe lees en begrijp ik een bijbelboek met profetieën?

Als je nu altijd al eens meer wilde doen met bijbellezen, dan is het misschien nu een idee om de opbouwdiensten te gaan volgen? Van elk thema komt er achteraf een gesprekspapier beschikbaar. Bovendien is het de bedoeling dat er vragen gesteld mogen worden in de 4e dienst over het maandthema. Dus: kom naar de opbouwdienst, elke zondagavond om 19.00uur in de Zuiderhof! 

 
Voor het najaar van 2009 ziet het rooster er zo uit:
 

Vanaf zondag

16 augustus 2009

Genesis

Wat kunnen we leren over de schepping van man en vrouw?

vanaf 13 september 2009

Exodus

Wat kunnen we leren over de namen van God en mensen?

Vanaf 11 oktober 2009

Leviticus

Wat kunnen we leren van de feesten van Israël?

Vanaf 4 november 2009

Numeri

Wat kunnen we leren van Israëls leven in de woestijn tussen Egypte en Kanaän?

Vanaf 6 december 2009

Deuteronomium

Wat kunnen we leren van Mozes aan het eind van zijn leven?