Home > Nieuws
Familie Baas naar Zuid Afrika

Familie Baas naar Zuid Afrika

dinsdag 25 augustus 2009 11:08
In de kerkdienst van zondagochtend 30 augustus (Zuiderhof 10.45 u.) wordt de familie Baas uitgezonden naar Zuid-Afrika. Het is voor het eerst dat de christelijke gereformeerde kerk Zwolle een gezin uitzendt als werkers in Gods Koninkrijk. Chris en Tineke Baas hebben vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Chris en Tineke hebben het verlangen om als gezin andere gezinnen te dienen in Zuid-Afrika.

Vanuit Jeugd met een Opdracht willen ze Zuidafrikaanse gezinnen ondersteunen, opbouwen en bemoedigen.We willen graag Gods liefde delen met mensen die geen stabiele gezinssituatie kennen. Zuid-Afrika kent veel gebroken gezinnen door aids, armoede en andere sociale problemen", aldus Chris en Tineke.

Chris en Tineke hebben hun huis in Zwolle verkocht en ook hun totale inboedel. Ze hopen voor een periode van tenminste vijf jaar naar Zuid-Afrika te gaan. Daarin zijn ze afhankelijk van giften.

Wil je hen financieel steunen? Stuur dan een mail naar henkwilma.schutte@home.nl

Wil je op de hoogte blijven van hun werk ? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@familybase.org