Home > Nieuws
Thema van de maand juli is Verbazen

Thema van de maand juli is Verbazen

zaterdag 1 juli

VERBAZEN

De leerlingen van Jezus moeten van de ene verbazing in de andere zijn gevallen.

Jezus geneest zieken ((Johannes 5), spreekt met melaatsen (Lukas 17), houdt zich bezig met kinderen (Marcus 10), eet samen met corrupte belastingambtenaren (Lucas 19), loopt over water (Mattheüs 14), vertelt allerlei bijzondere verhalen over het koninkrijk van God (Marcus 10), bekritiseerd het bestuur van de kerk (Mattheüs 23) en drukt hen op het hart om vooral lief te hebben (Johannes 13) en goed te doen, zelfs als dit in strijd is met de regels (Mattheüs 12).

Toch zullen ze vooral verbaasd zijn over wat deze man voor invloed op hen zelf en hun leven heeft. In Mattheüs 14 komt hij voorbij in de haven terwijl ze aan het werk zijn. Hij roept tegen hen dat ze hem moeten volgen en vrijwel meteen zeggen ze hun baan op, laten hun familie achter en gaan achter hem aan. Ze zijn niet alleen, grote groepen mensen verzamelen zich steeds weer rondom hem. Wat een ander leven hebben die mannen gekregen, eerst op zee, hard werken om vis te vangen en daarvan te leven.

Daarna worden ze vertrouwelingen van Jezus, moeten ze mensenmassa’s eten geven (Marcus 8) en erop uit trekken om mensen toe te spreken en zieken te genezen (Lucas 9). Dit zal voor deze mannen nogal een ingewikkelde stap zijn geweest, en het lukt ook niet meteen (Lukas 17). Onder aanmoediging, feedback en liefdevolle woorden van Jezus houden ze vol en brengen ze de wereld het evangelie en kunnen wij de verhalen lezen.

Toch is Jezus ook vandaag, nog druk bezig met deze wereld en komt hij voorbij!

Aan het verhaal van de leerlingen te zien, zijn dat momenten waarop we verbaasd staan te kijken..