Home > Nieuws
Collectedoel 16 juli: Theodorakapel in de Kamperpoort

Collectedoel 16 juli: Theodorakapel in de Kamperpoort

woensdag 5 juli

Op 16 juli collecteren we voor de  Theodorakapel in de Kamperpoort. De collecte is voor het zelfstandig maken van de kapel en de ontwikkeling van de kapel naar een plek van zingeving, ontmoeting en inspiratie voor inwoners van Zwolle.

De Theodorakapel is onderdeel van De Nieuwe Haven. Door de bouwplannen aan de Harm Smeengekade komt de kapel vrij te staan en wordt deze toegankelijk voor alle Zwollenaren.  Na de verzelfstandiging wordt de kapel beschikbaar gesteld voor maatschappelijke activiteiten vanuit Zwolle.

Arie van der Veer en Arie Slob zijn ambassadeurs van het plan met de kapel. Als gemeente zijn we al jaren actief in De Nieuwe Haven met “geloof in uitvoering” en via de vele vrijwilligersklussen van stichting Present. Ook heeft stichting Present de kapel jaren gebruik voor haar weekvieringen. 

Medio 2018 is de verzelfstandiging gereed. Vanaf dat moment is er elke week weer een oecumenische viering voor de bewoners van De Nieuwe Haven. Naast deze vieringen is er heel veel ruimte voor nieuwe initiatieven die ten goede komen aan de bewoners, buurt of geheel Zwolle. Mocht je mee willen denken of zelf een activiteit hebben mail dan naar theodorakapel@ijsselheem.nl