Home > Nieuws
Frisse huisstijl voor meer eenheid in communicatie CGK Zwolle

Frisse huisstijl voor meer eenheid in communicatie CGK Zwolle

vrijdag 1 september

Deze maand introduceren we binnen onze CGK Zwolle een nieuwe huisstijl. Stap voor stap zullen we deze uitrollen. Met onder andere een vernieuwd logo, het gebruik van frisse kleuren, vormen, kleurrijke foto's en een modern lettertype. Dit moet de communicatie van onze kerk meer duidelijkheid, herkenbaarheid en vooral meer eenheid geven, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

 

Het nieuwe logo staat voor verbondenheid, dienstbaarheid en groeien in geloof. Het is modern, met strakke vormen en duidelijke letters. Met een hart dat lijkt te kloppen, groeit en verbindt. In de naam van de kerk ligt de nadruk subtiel op Christelijke Kerk, wat staat voor ons toegankelijke karakter. De klassieke kleur bordeauxrood heeft plaatsgemaakt voor opvallender rood, zodat je al van ver aan de kleur kunt zien dat dit CGK Zwolle is. 

TOTSTANDKOMING VAN EEN LOGO VOOR IEDEREEN 

Een nieuw logo komt niet zomaar tot stand. Het is gevormd met de hulp van tientallen gemeenteleden. Dat gaat terug naar het communicatieplan uit 2014 en de enquête die is gehouden onder leden van onze gemeente. De bevindingen uit die enquête zijn door het team Communicatie verwerkt tot een communicatieplan voor de komende jaren. We willen onze communicatie afstemmen op de belangrijkste conclusie: dat we als CGK Zwolle 'in verbondenheid willen groeien en dienstbaar willen verbinden'. 
Met dit communicatieplan als leidraad is vorig jaar de website toegankelijker gemaakt, met een verbeterde paginastructuur, verrijking van de inhoud en het optimaliseren van de site voor gebruik op de kleine schermen van smartphones en tablets. Het gaf daarmee al voorzichtig antwoord op het samen groeien in verbondenheid en het verbinden door dienstbaar te zijn. ZOEKEN NAAR DE EENHEID

Daarnaast hebben we als team Communicatie gekeken naar de diversiteit van alle communicatiemiddelen die we hebben. Van website tot maandblad Contact, van beamerpresentatie tot mededelingenblad en van clusters tot jeugdgroepen. Het valt op dat al die onderdelen op een eigen manier met logogebruik en vormgeving omgaan. Zo hebben de #Durfte-groepen een eigen logo, heeft de diaconie een hartvorm voor elk onderwerp en zijn er de groepen, clubs, bijeenkomsten en gebeurtenissen die ook elk een eigen stijl hanteren. Het is daarbij onvoldoende duidelijk wat vanuit CGK Zwolle komt en wat een particulier initiatief is.INTERACTIE MET GEMEENTELEDEN

Dat er meer eenheid moest komen mag duidelijk zijn, maar zou een nieuw logo dan de oplossing zijn? Dit is voorgelegd aan twee groepen gemeenteleden, bestaande uit een mix van leeftijden en achtergrond. Zij zijn op zoek gegaan naar wat onze kerk nu is en wat wij als gemeente naar buiten toe wensen uit te stralen. Het huidige logo bleek verouderd te zijn, geen frisse kleur te hebben en in de praktijk moeilijk leesbaar bij gebruik in klein formaat op papier of scherm. Moderniseren van het logo was volgens betrokkenen de beste oplossing.

WAT ALS CGK ZWOLLE EEN AUTO WAS?

De twee groepen gemeenteleden gingen op een interactieve wijze aan de slag en kregen vragen voorgeschoteld als: 'Als CGK Zwolle een auto was, welk merk zou daar het beste bij passen?' of 'Als je CGK Zwolle kon aanraken, welk materiaal voel je dan?'. Gevoel, beleving en verwachtingen van de gemeente, binnen en buiten de kerkmuren speelden hierbij een grote rol. Dit leverde interessante inzichten op om samen richting te bepalen en te zoeken naar eenheid in uitstraling. Woorden en beelden als robuust, eigenzinnig, warm, toegankelijk, fris, verbinding, toekomstgericht, rood, hulpvaardig, groen, voedzaam, leerzaam, blauw, groeiend, liefde en modern kwamen naar voren. 

SCHETSEN, SCHAVEN EN SLIJPEN 

Tussen alle kernwoorden vinden we de belangrijkste woorden: groei, liefde en verbinding. Ze komen overeen met de formulering in het communicatieplan: 'In verbondenheid groeien en dienstbaar verbinden.' Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Met hartvormen (liefde), kiemende zaadjes (groei), handen (verbonden), maar ook abstracte figuren en speelse lettervormen. De hartvorm bleek daarbij het sterkst qua vorm en ontwikkelde zich in tientallen schetsen tot het nieuwe logo, dat overigens een moderne mix lijkt van het oude logo en het logo dat we gebruiken voor het traject Bewogen Bewegen. 


De uitwerkingen zijn op diverse momenten voorgelegd aan gemeenteleden en de kerkenraad, waaruit verzoeken en adviezen kwamen over kleurgebruik, leesbaarheid en eigenheid. We hebben ook ver buiten de kerkmuren een enquête gehouden, met de vraag of de vorm en kleur de juiste boodschap over brengt. Door schaven en slijpen werd het logo concreter en beter. Nu kunnen we met trots zeggen dat dit het nieuwe logo is van CGK Zwolle, maar vooral dat dit een logo is van ons allemaal.

UITROL EN PLANNING 

De invoering van het nieuwe logo en de rest van de huisstijl zal geleidelijk gaan. Voor clusters en andere groepen die met de huisstijlelementen moeten werken gaan we in gesprek over hoe we de nieuwe huisstijl kunnen toepas­sen in documentatie en communicatie. We kiezen bewust voor een voorzichtige aanpak, zodat we flexibel zijn en continu kunnen bijsturen en ondersteunen. 
Deze uitgave van maandblad Contact is het eerste communicatiemiddel dat behalve het logo ook (op voor en achterkant) de nieuwe huisstijl draagt. De rode kleur, fotografie en modern gevormde letters vormen gezamenlijk het belangrijkste onderdeel van die huisstijl. De nieuwe huisstijl zal ook terugkomen in andere communicatiedragers, zoals de website, de beamerpresentaties in de diensten, het mededelingenblad en bijvoorbeeld ook de flyers voor de samenkomsten. Dat doen we niet allemaal tegelijk, de huisstijl zal geleidelijk in gebruik worden ge­nomen en het vervangen van briefpapier doen we bijvoorbeeld pas als het oude op is. Wel zo logisch. In de komende maanden zult u dus op steeds meer plekken de nieuwe kleuren, vormen en letters aantreffen. 


 

Martijn van de Polder
Team Communicatie

Dit artikel verscheen ook in het septembernummer 2017 van Contact.