Home > Nieuws

Belijdenisontmoetingsgroepen(BOG)- UPDATE

woensdag 20 september 10:39

Dinsdag,19 september, heeft de informatieavond van de BOG plaatsgevonden. 

 

Het was mooi om te zien dat er inmiddels 30 deelnemers zijn. Er is voor gekozen om te beginnen met vier groepen op dinsdag en woensdag. Als je nog wilt aanhaken....doe het dan nu! Het is vanwege de groepsdynamiek wel fijn om gezamenlijk te starten. We hebben bewust wat ruimte voor aanhakers gelaten in de groepen, dus meld je nog gerust  Voor meer informatie mail ds.Wytze Plantinga: wplantinga@cgkzwolle.nl  voor aanmelding mail Henriette Klaseboer: henriette.klaseboer@gmail.com