Home > Nieuws
Doopouder Ontmoeting Groep

Doopouder Ontmoeting Groep

maandag 4 december

In 2018 start een nieuwe Doopouder Ontmoeting Groep.
 

De DOG bestaat uit twee avonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe een christelijke opvoeding eruit zou kunnen zien en de betekenis van de doop daarbij. Ter voorbereiding op de doop(zondag) wordt in overleg met de doopouders en predikant een aparte bijeenkomst georganiseerd waar de meer praktische zaken rond de doopdienst besproken.

De avonden worden gehouden op donderdag 18 en 25 januari in de Noorderkerk en staan onder leiding van ds. Nico Vennik. Opgeven kan via dog@cgkzwolle.nl

meer informatie op Doopouder Ontmoeting Groep